Wytyczne dla autorów

Przyjmujemy do publikacji teksty możliwe do zakwalifikowania w następujących działach:

  • Artykuły – w tym recenzowane teksty naukowe;
  • Sprawozdania z wyjazdów szkoleniowych, konferencji i wydarzeń;
  • Krótkie biografie ludzi książki regionu zachodniopomorskiego;
  • Teksty prezentujące działalność naszych bibliotek;
  • Wywiady dotyczące interesujących wydarzeń i przedsięwzięć związanych z zawodem;
  • Omówienia i recenzje;
  • Felietony i in. teksty o tematyce bibliofilskiej;
  • Wspomnienia.

Chcemy też prezentować próbki Waszej twórczości w dziale „Po godzinach”.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany tytułu i nanoszenia poprawek korektorskich. W załącznikach przedstawiamy szczegółowe zasady opracowywania materiałów przeznaczonych do „Bibliotekarza Zachodniopomorskiego”.

Kontakt z Redakcją BZP

bzp@ksiaznica.szczecin.pl

Pliki:

Wytyczne dla autorów - typ: Plik PDF
Przypisy - typ: Plik PDF