Nasza strona WWW korzysta z plików cookies.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, statystycznych, a także w celu personalizacji strony WWW do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Przeglądarka internetowa, z której Państwo korzystacie, umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Dokumenty Komisji Europejskiej

Komisja Europejska w sprawie digitalizacji

 

Wezwanie do zwiększenia wysiłków mających na celu udostępnienie w Internecie kolekcji znajdujących się w bibliotekach, archiwach i muzeach zostało zawarte w sprawozdaniu przekazanym Komisji Europejskiej przez grupę analityczną wysokiego szczebla (tzw. „Comité des Sages”). W sprawozdaniu zaproponowano również sposoby udostępniania w Internecie utworów objętych prawami autorskimi.

Grupa analityczna Comité des Sages została ustanowiona przez Komisję w celu badania nowych sposobów digitalizowania europejskiego dziedzictwa kulturowego. Dziś grupa przekazała swoje sprawozdanie na ręce Neelie Kroes, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej odpowiedzialnej za agendę cyfrową, oraz Androulli Vassiliou, komisarz odpowiedzialnej za edukację i kulturę. Główne wnioski i zalecenia przestawione w sprawozdaniu pt. „Nowy renesans”, są następujące:

1. Portal Europeana powinien zostać głównym punktem odniesienia dla europejskiego dziedzictwa kulturowego w sieci. Państwa członkowskie powinny zagwarantować, że będą na nim dostępne wszystkie materiały poddane digitalizacji sfinansowanej ze środków publicznych. Do 2016 r. powinny umieścić na nim wszystkie arcydzieła będące własnością publiczną.

2. Utwory objęte prawami autorskimi, ale niebędące już w obiegu komercyjnym, należy umieścić w Internecie. Za digitalizację i wykorzystanie tych utworów odpowiedzialne są głównie podmioty praw autorskich. Jeżeli jednak podmioty praw autorskich tego nie zrobią, instytucje kulturalne powinny mieć możliwość poddania takiego materiału digitalizacji i udostępnienia go społeczeństwu, za co podmioty praw autorskich powinny otrzymać wynagrodzenie.

3. Należy jak najszybciej przyjąć przepisy UE dotyczące utworów osieroconych (utworów, w przypadku których nie jest możliwe odnalezienie podmiotów praw autorskich). W sprawozdaniu określono osiem podstawowych warunków istotnych z punktu widzenia wszystkich zaproponowanych rozwiązań.

4. Państwa członkowskie powinny w znaczącym stopniu zwiększyć ilość środków finansowych przeznaczonych na digitalizację.

5. Należy wspierać partnerstwa publiczno-prywatne zawierane do celów digitalizacji. Powinny się one cechować przejrzystością, otwartością i równością wszystkich partnerów oraz powinny zapewnić powszechny i ponadgraniczny dostęp do materiałów poddanych digitalizacji. Okres obowiązywania preferencyjnych warunków korzystania z materiału poddanego digitalizacji, przyznanych partnerowi prywatnemu, nie powinien przekraczać siedmiu lat.

6. Aby zagwarantować zachowanie kolekcji w formacie cyfrowym, należy wykonać drugą kopię każdego z utworów i umieścić ją w archiwum portalu Europeana. Ponadto należy opracować system, dzięki któremu zasoby kulturowe wymagające zdeponowania w kilku krajach byłyby deponowane tylko jeden raz.

 Zalecenia grupy analitycznej zostaną włączone do szerszej strategii Komisji stanowiącej część Europejskiej agendy cyfrowej. Zalecenia będą również przydatne dla Komisji, która do 2012 r. zamierza przygotować model trwałego finansowania portalu Europeana.

Na chwilę obecną portal europeana.eu daje dostęp do ponad 15 mln książek, map, fotografii, materiałów filmowych, obrazów i fragmentów utworów muzycznych, które poddane zostały digitalizacji. Nadal jest to jednak tylko niewielki procent utworów przechowywanych przez instytucje kulturalne w Europie.

W skład wspomnianej grupy analitycznej weszli: Maurice Lévy (przewodniczący zarządu i dyrektor firmy reklamowej i komunikacyjnej Publicis), Elisabeth Niggemann (dyrektor generalna Narodowej Biblioteki Niemiec i przewodnicząca Europeana Foundation) oraz Jacques de Decker (autor i stały sekretarz w belgijskiej Królewskiej Akademii Języka Francuskiego i Literatury Francuskiej).

Instytucja Kultury Marszałka Województwa Zachodniopomorskieg