Nasza strona WWW korzysta z plików cookies.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, statystycznych, a także w celu personalizacji strony WWW do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Przeglądarka internetowa, z której Państwo korzystacie, umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Komunikaty i wydarzenia

Międzynarodowa Konferencja

W dnaich 20-12 września 2012 roku, w Szczecinie odbyła się konferencja "Prawne i organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania bibliotek pogranicza polsko-niemieckiego",  zorganiziowana przez członków ZPB.

Pierwszy dzień konferencji odbywał się w Sali Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego. Obrady rozpoczęły się o godzinie 11 przywitaniem uczestników konferencji przez Rektora ds. Kształcenia prof. dr hab. Jacka Styszyńskiego, następnie gości przywitał dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Radosław Gaziński i przekazał prowadzenie obrad koordynatorowi Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek w obecnej kadencji- dyrektorowi Biblioteki Głównej Akademii Morskiej mgr Elżbiecie Edelman. Koordynator ZPB zaproponował aby przed rozpoczęciem części merytorycznej wszyscy uczestnicy w kilku słowach przedstawili się. Po krótkiej prezentacji gości i gospodarzy rozpoczął się pierwsza sesja poświęcona funkcjonowaniu bibliotek publicznych. Pierwszy referat „Problemy funkcjonowania bibliotek publicznych w dużych miastach Polski na przykładzie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie” wygłosił dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie Krzysztof Marcinowski.
Drugi referat zaprezentowany został przez stronę niemiecką „Öffentliche Bibliotheken in Mecklemburg-Vorpommern Zwischen Innovation und Mangel” wygłosiła Uta Mach z Stadtbibliothek Wismar.
Po wygłoszeniu obu referatów rozpoczęła się dyskusja uczestników. Podkreślano różnice jakie dzielą biblioteki publiczne w obu krajach.
Po zakończeniu dyskusji koordynator ZPB Elżbieta Edelman przedstawiła historię ZPB oraz nakreśliła kierunki współpracy polsko-niemieckiej.
Na tym pierwsza sesja została ukończona. Uczestnicy konferencji przeszli się następnie na obiad a następnie udali się na zwiedzanie Książnicy Pomorskiej.
Drugi dzień konferencji odbywał się w nowej Bibliotece Głównej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Na wstępnie dyrektor Biblioteki Głównej ZUT Anna Grzelak-Rozenberg przywitała gości i oprowadziła po siedzibie Biblioteki. Następnie rozpoczęły się obrady. Drugiego dnia pierwszy referat „Funkcjonowanie bibliotek naukowych w Polsce” wygłosiła Anna Łozowska wieloletni z-ca dyrektora Biblioteki Głównej ZUT. Następnie zagadnienia dotyczące funkcjonowania bibliotek naukowych w landzie Mecklemburg-Vorpommern „Academic Libraries” przedstawił Robert Zepf dyrektor Universitätsbibliothek Rostock. Po wysłuchaniu obu referatów rozpoczęła się dyskusja.
Po dyskusji uczestnicy udali się na obiad a następnie zwiedzali Filię Biblioteki Miejskiej w Szczecinie i siedzibę Biblioteki Głównej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Na tym konferencję zakończono.
Uczestnicy obu stron konferencji uzgodnili, że spotkania będą kontynuowane i będą podejmowali wspólne inicjatywy. Szczegóły zostaną uzgodnione drogą mailową i podczas kolejnych spotkań.

Pliki:

Wystąpienie A.Łozowskiej - typ: Plik, waga: 5.29 MB
Wystąpienie R.Zepf - typ: Plik, waga: 1.59 MB
Wystąpienie K.Marcinowskki - typ: Plik PDF, waga: 726.23 KB
Wystąpienie Uta Mach - typ: Plik PDF, waga: 6.36 MB
Wystąpienie E.Edelman - typ: Plik PDF, waga: 133.78 KB
Data publikacji: 24.10.2012
Instytucja Kultury Marszałka Województwa Zachodniopomorskieg