Złoty Ekslibris

Złoty Ekslibris Książnicy Pomorskiej to najwyższe, honorowe wyróżnienie, które jest przyznawane przez Książnicę Pomorską im. Stanisława Staszica od 1977 roku. Do 1989 roku wręczano je w ramach Dni Książki Szczecińskiej. Wyróżniano nim twórców i wydawców za publikacje naukowe i literackie, działalność edytorską oraz twórczość plastyczną. 

W kolejnych latach zmieniły się zasady przyznawania tej nagrody, a także jej charakter.

Złoty exlibris

Złotym Ekslibrisem Książnicy Pomorskiej wyróżniono do tej pory wiele osób ze świata nauki, literatury i polityki, wśród nich można wymienić m.in.: astronoma i astrofizyka Aleksandera Wolszczana (1995), profesora Tadeusza Białeckiego (2000), pisarza Ryszarda Liskowackiego (2000), XIV Dalailamę Tenzina Giaco (2000), kanclerza federalnego RFN Gerharda Schroedera (2001),  Jerzego Buzka (2001), Krystynę Łyczywek (2002), Normana Daviesa (2003) profesora Edwarda Balcerzana (2006) oraz wielu innych.

Obecnie otrzymać ją mogą osoby fizyczne, instytucje, organizacje, stowarzyszenia i firmy szczególnie zasłużone dla rozwoju i promocji Książnicy Pomorskiej, rozwoju czytelnictwa i sieci bibliotek na Pomorzu Zachodnim oraz rozwoju bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Wyróżnienie ma postać dyplomu gratulacyjnego, podpisanego przez Dyrektora Książnicy. Jego stałym elementem graficznym jest „złota kopia" superekslibrisu z biblioteki książąt pomorskich z dynastii Gryfitów.

 

 

 

Pliki:

ZŁOTY EKSLIBRIS_wniosek - typ: Plik tekstowy
regulamin ekslibrisu - typ: Plik PDF