Nasza strona WWW korzysta z plików cookies.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, statystycznych, a także w celu personalizacji strony WWW do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Przeglądarka internetowa, z której Państwo korzystacie, umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Wydarzenia

Jubileusz 85-lecia urodzin profesora dr. hab. Janusza Farysia
Data: 11 kwietnia 2024, godz. 17:00
Miejsce: Sala im. Zbigniewa Herberta

Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, dyrektor Instytutu Historycznego US i dyrektor Książnicy Pomorskiej mają zaszczyt zaprosić na jubileusz 85-lecia urodzin profesora dr. hab. Janusza Farysia.

Podczas uroczystości prof. Janusz Faryś zostanie odznaczony Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego oraz Złotym Ekslibrisem Książnicy Pomorskiej. Laudację na temat Jubilata wygłosi dyrektor Instytutu Historii US prof. Agnieszka Szudarek, a rozmowę z nim poprowadzi prof. Eryk Krasucki.

Profesor Janusz Faryś
ur. 13.04.1939, Malenia pow. Łask

Wykształcenie: magister historii, Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (1962)

Kolejne stopnie naukowe, tytuły:

 • doktorat – UAM (1970);
 • habilitacja – UAM (1979);
 • profesor tytularny (1992).

Główne zainteresowania badawcze: historia najnowsza Polski, biografistyka

Publikacje: autor ponad 240 prac naukowych z zakresu myśli politycznej oraz wewnętrznej i zagranicznej polityki II RP, m.in. "Koncepcje polskiej polityki zagranicznej 1918-1939" (Warszawa 1982); "Stanisław Stroński. Biografia polityczna do 1939 roku" (Szczecin 1991); "Piłsudski i piłsudczycy. Z dziejów myśli politycznej i ustrojowej" (Szczecin 1992); "Historia Polski 1918-1939" (Poznań 1997); "Od Moraczewskiego do Składkowskiego. Gabinety Polski Odrodzonej 1918-1939" (Szczecin 2011) [współredaktor i współautor]; "Dziennik Juliusza Zdanowskiego", t. I-VII (Szczecin 2013-2015) [współredaktor]; "Między Moskwą a Berlinem. Wizje polskiej polityki zagranicznej 1918-1939" (Szczecin 2019); "Funkcjonowanie demokracji parlamentarnej w Drugiej Rzeczypospolitej. Konflikty wokół przesilenia rządowego w 1922 roku" (Szczecin 2019); "Leon Babiński, Warszawa wieku mego" (Szczecin 2020)[współred.]; "Leon Babiński,  W służbie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej" (Szczecin - Warszawa 2022).

Zajmowane stanowiska służbowe:

Akademia Rolnicza w Szczecinie - adiunkt (1971-1981)

Politechnika Szczecińska - adiunkt (1978-1980), docent(1980-1982)

Instytut Historii i Bibliotekoznawstwa Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie - docent (1981-1985), kierownik Zakładu Historii Nowożytnej (1981-1985)

Uniwersytet Szczeciński
Instytut Historii (i Stosunków Międzynarodowych)

 • docent (1985-1991);
 • profesor nadzwyczajny (1991-1995)
 • profesor zwyczajny (1995)
 • kierownik Zakładu Historii Nowożytnej (1985-1987)
 • kierownik Zakładu Historii Polski i Powszechnej XIX wieku(1988-1991)
 • kierownik Zakładu Historii Polski XIX i XX wieku (1991-2000)
 • kierownik Zakładu Historii Wojskowości (2000-2008)
 • kierownik Zakładu Studiów nad Konfliktami i Pokojem (2008-2009)
 • kierownik Zakładu Studiów Wojskowych(2009)
 • zastępca dyrektora (1989-1990)
 • dyrektor (1997-2002);

prorektor ds. Organizacji i Rozwoju (1990-1993);

prorektor ds. Kształcenia (1993-1996);

senator (1990-2008);

przewodniczący senackiej komisji do spraw kształcenia (1996-2005).

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  (Akademia im. Jakuba z Paradyża) w Gorzowie Wlk.

 • profesor zwyczajny (1998-)
 • prorektor ds. studenckich i kształcenia (1999-2003)

Instytut Nauczycielski - dyrektor(1998-2003)

Instytut Humanistyczny

 • dyrektor(2003-2011)
 • kierownik Pracowni Badań Historycznych(2007-2011)

Zakład Bezpieczeństwa Narodowego  - wykładowca (2011-)

Nagrody, wyróżnienia i odznaczenia:

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2003);
 • Złoty Krzyż Zasługi (1995);
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej;
 • wielokrotne nagrody Rektora US.

Przynależność do stowarzyszeń i organizacji naukowych:

 • członek Komitetu Nauk Historycznych PAN (1996-2012);
 • członek Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego (1997-2003 – wiceprezes);
 • członek Polskiego Towarzystwa Historycznego (prezes oddziału w Szczecinie – 1992, członek Zarządu Głównego; Członek Honorowy - 2012).

 

 

Instytucja Kultury Marszałka Województwa Zachodniopomorskieg