Nasza strona WWW korzysta z plików cookies.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, statystycznych, a także w celu personalizacji strony WWW do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Przeglądarka internetowa, z której Państwo korzystacie, umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Wydarzenia

Spotkanie autorskie z dr. Rafałem Simińskim
Data: 30 stycznia 2020, godz. 17:00
Miejsce: Sala im. Zbigniewa Herberta

Zapraszamy na spotkanie z dr. Rafałem Simińskim, autorem świeżo wydanej książki "Konflikt - pojednanie - współpraca. Studia nad polityką książąt zachodniopomorskich i biskupów kamieńskich wobec zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1320-1423", które odbędzie się 30 stycznia 2020 r. o godz. 17.00 w Sali im. Zbigniewa Herberta.

Publikacja jest zwieńczeniem długoletnich badań archiwalnych nad relacjami władców Pomorza Zachodniego z Krzyżakami. Najważniejszym celem badawczym monografii była analiza wielopłaszczyznowych relacji książąt zachodniopomorskich i biskupów kamieńskich z dostojnikami zakonnymi (zarówno z wielkim mistrzem, jak i dygnitarzami piastującymi urzędy centralne oraz urzędnikami lokalnego szczebla). Istotne znaczenie miało poznanie przyczyn i tła powstających między nimi konfliktów, zastosowanych procedur ich rozwiązywania, a także okoliczności i zakresu podejmowanej współpracy. Równie istotne były także kontakty społeczeństwa Pomorza Zachodniego (rycerstwo i mieszczaństwo) z Zakonem. W poszczególnych częściach pracy scharakteryzowano powstanie i funkcjonowanie granicy pomorsko-krzyżackiej w latach 1310-1423, udział księstwa słupskiego w polsko-litewsko-krzyżackim procesie polubownym w latach 1412-1414, zaangażowanie społeczeństwa pomorskiego w relacje władców z Zakonem (w tym m.in. gwarantowanie układów i traktatów, poręczenia pożyczek książęcych) oraz narzędzia polityki Gryfitów i biskupów kamieńskich stosowane w polityce krzyżackiej (zjazdy i dokumentacja dyplomatyczna).
Autor książki jest adiunktem w Zakładzie Historii Średniowiecznej Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2008 r. wydał monografię "Od solitudo do terra culta. Przestrzeń jako przedmiot wyobrażeń w Inflantach i Prusach od XIII do początku XV wieku" (Toruń 2008). W swoim dorobku ma także artykuły i opracowania z zakresu historii strefy południowego Bałtyku w średniowieczu. Był stypendystą fundacji Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego (Berlin), Zeit. Ebelin und Gerd Bucerius (Hamburg), Lanckorońskich z Brzezia (Kraków) i Fritz Thyssen (Kolonia). Prowadził badania w archiwach i bibliotekach Berlina, Greifswaldu, Marburga i Wiednia. W latach 2011-2013 był laureatem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Początkowo obszar jego zainteresowań badawczych koncentrował się na dziejach Inflant i Prus. Obecnie zajmuje się historią Pomorza Zachodniego. Aktualnie przygotowuje monografię "Biskupi Rzeszy Niemieckiej jako władcy terytorialni na przykładzie ordynariuszy kamieńskich do 1544 roku".

Instytucja Kultury Marszałka Województwa Zachodniopomorskieg