Nasza strona WWW korzysta z plików cookies.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, statystycznych, a także w celu personalizacji strony WWW do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Przeglądarka internetowa, z której Państwo korzystacie, umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Wydarzenia

Wykład prof. Anny Legeżyńskiej: Jasny dialog z ciemnymi mocami. O życiu i twórczości Julii Hartwig
Data: 13 listopada 2017, godz. 17:00
Miejsce: Sala im. prof. Henryka Markiewicza

Mamy zaszczyt zaprosić na wykład otwarty, trzeci z cyklu „Przekroje i zbliżenia. Wykłady Markiewiczowskie”, który odbędzie się 13 listopada 2017 r. o  godz. 17.00 w Sali im. prof. Henryka Markiewicza. Wykład "Jasny dialog z ciemnymi mocami. O życiu i twórczości Julii Hartwig" wygłosi  prof. Anna Legeżyńska (Uniwersytet  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

W latach 2008 - 2011 Książnica Pomorska zakupiła - dzięki wsparciu finansowemu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego -  liczącą ok. 40 tys. woluminów bibliotekę naukową prof. Henryka Markiewicza, wybitnego polskiego literaturoznawcy. Oprócz księgozbioru pozyskane zostały także rękopiśmienne archiwalia i korespondencja.

Prof. Henryk Markiewicz zmarł 31 października 2013 r. w Krakowie.  W 2014 roku  dla uczczenia 1. rocznicy śmierci Profesora jego imię zostało nadane jednej z sal w Muzeum Literackim Książnicy Pomorskiej.

W celu popularyzacji pozyskanego zasobu oraz wprowadzenia go do obiegu naukowego Książnica Pomorska  zainicjowała cykl Przekroje i zbliżenia. Wykłady Markiewiczowskie. Pierwszy wykład z tego cyklu, zatytułowany Mówić, czytać, klikać? Rewolucja komunikacyjna i jej następstwa wygłosił w dniu 16 listopada 2015 r.  prof. Andrzej Mencwel. Drugi wykład Freud, Orzeszkowa i zimowe epifanie. Melancholijne autobiografie Elizy O. wygłosiła 14 listopada 2016 r. prof. dr hab. Małgorzata Czermińska. Do wygłoszenia trzeciego wykładu została zaproszona prof. Anna Legeżyńska z UAM.
W latach 1997–2005 była członkiem jury Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. W 1999 została członkiem Komitetu Nauk o Literaturze Polskie Polskiej Akademii Nauk. W 2001 otrzymała tytuł naukowy profesora, a w 2007 stanowisko  profesora zwyczajnego. Od 2002 kierowała studiami doktoranckimi na  Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. W 2005 została prodziekanem tego wydziału. W tymże okresie kierowała projektami naukowymi „Między ironią i elegią. Pokoleniowe przemiany świadomości poetyckiej w latach 1956-1995” i „Poezja kobieca. Tematy – konwencje – sylwetki”. W 2007 weszła w skład Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Sekcji I Nauk Humanistycznych i Społecznych. W 2015 została członkiem jury Nagrody im. prof. T. Kotarbińskiego, przyznawanej przez Uniwersytet Łódzki. Współpracowała z redakcjami czasopism „Polonistyka” i „Poznańskie Studia Polonistyczne”. Współpracowała też z pismami „Nurt”, „Arkusz”, „ Nowe Książki”.

Instytucja Kultury Marszałka Województwa Zachodniopomorskieg