Nasza strona WWW korzysta z plików cookies.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, statystycznych, a także w celu personalizacji strony WWW do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Przeglądarka internetowa, z której Państwo korzystacie, umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Regulamin ZBC

1. Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa „Pomerania” jest centralną biblioteką cyfrową województwa zachodniopomorskiego, stanowiącą bazę danych archiwizującą i udostępniającą metadane i obiekty cyfrowe będące w posiadaniu i tworzone przez uczestników „Porozumienia o współtworzeniu ZBC Pomerania". Celem Uczestników Porozumienia jest ochrona zasobu dziedzictwa kulturowego oraz dorobku naukowego regionu i zachowanie go dla przyszłych pokoleń poprzez długookresową archiwizację. Dzięki uczestnictwu w Federacji Bibliotek Cyfrowych, Uczestnicy Porozumienia zapewniają scalenie zasobu regionalnego, zapobiegają dublowaniu publikacji obiektów cyfrowych w polskich bibliotekach cyfrowych oraz zapewniają przekazywanie zasobu ZBC „Pomerania” do Europejskiej Biblioteki Cyfrowej EUROPEANA oraz naukowych baz danych i portali, takich jak: ViFaOst, DART-Europe i innych, co przyczynia się do popularyzacji tego zasobu oraz promocji regionu.

2. Każdy z Uczestników Porozumienia gwarantuje dostęp do obiektów cyfrowych poprzez umieszczenie na swojej stronie WWW logotypu oraz linku prowadzącego do ZBC "Pomerania".

3. Każdy z Uczestników Porozumienia decyduje o czasie, sposobie udostępniania (w sieci wewnętrzne lub w Internecie) oraz zabezpieczaniu  publikowanych przez siebie obiektów cyfrowych.

4. Nazwa instytucji dysponującej oryginałem i jego obiektem cyfrowym zawarta jest w polu „Lokalizacja oryginału”.

5. ZBC „Pomerania”, zgodnie z Ustawą O ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011281402 ) (*),

jest bazą danych i w myśl tej ustawy podlega ochronie.

6. Obiekty cyfrowe dostępne w ZBC „Pomerania” i ich kopie mogą być wykorzystywane bez zgody właściciela wyłącznie w przedsięwzięciach niekomercyjnych, zgodnie z art. 8, pkt. 1 Ustawy O ochronie baz danych:

     1) do własnego użytku osobistego, ale tylko z zawartości nieelektronicznej bazy danych,

     2) w charakterze ilustracji, w celach dydaktycznych lub badawczych, ze wskazaniem źródła, jeżeli takie korzystanie jest uzasadnione niekomercyjnym celem, dla którego wykorzystano bazę,

     3) do celów bezpieczeństwa wewnętrznego, postępowania sądowego lub administracyjnego.

7. Przy wykorzystaniu obiektu cyfrowego lub jego kopii do celów naukowych, dydaktycznych i badawczych należy podać źródło pochodzenia, identyfikator zasobu w postaci adresu URL, elementy opisu bibliograficznego oraz nazwę instytucji będącej właścicielem obiektu.

8. Źródło pochodzenia oraz identyfikator obiektu cyfrowego musi być podane w formie (np): „Źródło: Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa "Pomerania", http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra/docmetadata?id=20438”

9. Wykorzystywanie obiektu cyfrowego na prywatnych lub niekomercyjnych stronach WWW o charakterze dydaktycznym, naukowym i badawczym może się odbyć pod warunkiem przesłania na adres zbc@ksiaznica.szczecin.pl adresu strony WWW, na której wykorzystywana jest publikacja. Właściciel strony zobowiązany jest do umieszczenia na niej informacji o źródle pochodzenia obiektu, w postaci adresu URL stanowiącego identyfikator publikacji, podany w punkcie 7 niniejszego Regulaminu.

10. Obiekty cyfrowe i ich kopie nie mogą być sprzedawane, powielane, publikowane w żadnym formacie i na żadnym nośniku bez pisemnej zgody właściciela praw majątkowych oraz instytucji wskazanej w polu: Prawa i Lokalizacja oryginału.

11. Każda forma komercyjnego wykorzystania (wydawnictwa, reklama, elektroniczne lub drukowane media, strony WWW firm itp.) obiektów cyfrowych i ich kopii wymaga pisemnej zgody dyrektora instytucji będącej właścicielem obiektu cyfrowego i musi się odbywać się zgodnie z przyjętymi w niej zasadami oraz Art. 7, pkt. 2 Ustawy O ochronie baz danych.

12. Instytucje zachowują prawo do niewyrażenia zgody na wykorzystanie obiektów z biblioteki cyfrowej.

13. Wydawcy oraz autorzy, biblioteki lub inne instytucje, które wyrażają wolę współpracy z ZBC „Pomerania” mogą dostarczyć do biblioteki cyfrowej swoje dzieła, po uprzednim podpisaniu umowy precyzującej warunki udostępniania ich w bibliotece cyfrowej.

14. W przypadku, gdy do biblioteki cyfrowej wpłynie uzasadniony protest związany z prawem autorskim, opublikowane wcześniej dzieło zostanie natychmiast usunięte z domeny publicznej i przesunięte do archiwum zamkniętego.


                                                                                   Rada Zarządzająca ZBC „Pomerania”

- - - - - - - - -

* Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 96/9/WE z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych (Dz.Urz. WE L 77 z 27.03.1996). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.


w sposób autonomiczny decyduje o czasie, sposobach udostępniania (w sieci wewnętrzne lub w Internecie) oraz sposobach zabezpieczania publikowanych obiektów cyfrowych.
Instytucja Kultury Marszałka Województwa Zachodniopomorskieg