Nasza strona WWW korzysta z plików cookies.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, statystycznych, a także w celu personalizacji strony WWW do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Przeglądarka internetowa, z której Państwo korzystacie, umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Centrum Aktywności Kulturalnej Osób Niepełnosprawnych

mkidn_logo

Integracja i aktywizacja środowiska osób z dysfunkcją wzroku, a także szerokie zaznajamianie z problemami osób dotkniętych niesprawnością jest zasadniczym celem wszystkich zamierzeń podejmowanych w ramach projektu. Celem równie istotnym jak integracja i aktywizacja tego środowiska jest edukacja skierowana do osób niewidomych, która realizowana będzie poprzez prowadzenie warsztatów szkoleniowych plastycznych, literackich oraz muzycznych. Warsztaty plastyczne, prowadzone przez profesjonalnych twórców – również często niedowidzących – pełnią niezwykle ważną funkcję rehabilitacyjną i terapeutyczną, niosą ze sobą satysfakcję, poczucie zadowolenie i, co niezwykle ważne, zaspokajają potrzebę samorealizacji. Warsztaty literackie mają na celu wymianę doświadczeń pozyskiwanych w żywej dyskusji nad prezentowaną prozą i poezją, mają zgłębić tajniki warsztatu literackiego, udoskonalić umiejętności recytatorskie. Prowadzący spotkania warsztatowe to twórcy związani ze środowiskiem osób niewidomych, a także ci, którzy z nim niezwiązani chcą podzielić się swymi umiejętnościami i zdobytym już doświadczeniem pisarskim.

Spotkania muzyczne i współpraca z pedagogami ze szkół muzycznych mają na celu otwarcie się na uzdolnioną wokalnie i instrumentalnie młodzież i wychwytywanie talentów poprzez możliwość ich publicznej prezentacji.

Realizowane zadanie ma na celu podnoszenie społecznej świadomości w zakresie potrzeb, problemów i trudności, z jakimi boryka się środowisko osób z dysfunkcją wzroku. Organizowane w ramach projektu imprezy kierowane są do dzieci i młodzieży ze szkół z klasami integracyjnymi, do których uczęszczają dzieci niewidome, a także do tej młodzieży, która z rówieśnikami dotkniętymi kalectwem nie spotyka się, na co dzień. Prezentacja różnorodnej twórczości tej młodzieży, która musi pokonać istotne bariery w swym życiu, rówieśnikom, którzy tych ograniczeń nie znają, pełni znakomitą funkcję wychowawczą, pogłębiając wrażliwość i zrozumienie młodych ludzi wobec osób z tak odmiennymi, niż ich własne problemami.

W ramach realizacji projektu planujemy zorganizować:

W styczniu – Spotkanie z cyklu: „Czy znasz swój region?” z uznanym popularyzatorem historii Szczecina i Pomorza Zachodniego, Ryszardem Kotlą (promujące literaturę tematycznie związaną z historią Szczecina i naszego regionu).

W lutym – Spotkanie z cyklu: „Miłość w literaturze” ze znaną popularyzatorką literatury, laureatką nagrody „Funduszu Literatury Polskiej” Cecylią Judek, nt. „Stefan Żeromski – życie i twórczość”.

Jednodniowe Warsztaty Literackie – prowadzone przez znane autorytety w dziedzinie literatury (Stanisława Nyczaja z Kielc i Ewę Marię Wojtasik ze Szczecina) dla osób uprawiających własną twórczość literacką.

W marcu – „Przygoda z literaturą na wesoło” – teksty Jana Brzechwy (dla dorosłych), Juliana Tuwima, Wiecha, w wykonaniu Andrzeja Chutkowskiego (z Warszawy), miłośnika literatury, żywego słowa i różnych form teatralnych. Spotkanie autorskie z uznaną pisarką naszego regionu – Ewą Marią Wojtasik oraz ekspozycja malarstwa Romany Kaczmarek-Kosińskiej zawartego w tomikach poezji (E.M. Wojtasik).

W kwietniu – Prelekcja Ryszarda Kotli nt. zwyczajów, obyczajów i obrzędów wielkanocnych, w tym ekspozycja malarstwa i prac ręcznych wykonanych przez uczestników warsztatów plastycznych o tematyce świątecznej. Z okazji Świąt Wielkanocnych integracyjne spotkanie osób na stałe współpracujących z Centrum Aktywności Kulturalnej Osób Niesprawnych Wzrokowo, w tym: członków Klubu Twórców i Animatorów Kultury PZN, PZERiI, SUTW oraz Sekcji Emerytów ZNP.

W maju – „Wiosna radosna” – występy dzieci z dysfunkcją wzroku i z innymi sprzężeniami, w tym: recytacja wierszy oraz prezentacja twórczości artystycznej (malarstwa, rękodzieła, prac plastycznych wykonanych przez uczestników warsztatów plastycznych) o tematyce wiosennej.

W czerwcu – Spotkanie z cyklu: „Poznajemy obce kraje” – z uznaną podróżniczką i popularyzatorką kultur różnych krajów, Haliną Czosnowicz- promujące literaturę podróżniczą znajdującą się w zbiorach Oddziału Książki Mówionej.

We wrześniu – „Damą być” – wokalna prezentacja utworów literackich Agnieszki Osieckiej w wykonaniu Karoliny Perdek z Poznania.

W październiku – Koncert promocyjny młodych talentów muzycznych (wokalnych i gry na różnych instrumentach)z Województwa Zachodniopomorskiego.

W listopadzie – „Zaduszki literackie” poświęcone tym, którzy odeszli. Konkurs poetycki pt. „Szczecin, moje miasto” dla dzieci z dysfunkcją wzroku ze Szczecina i naszego regionu.

W grudniu – montaż słowno-muzyczny z wykorzystaniem fragmentów literackich, głównie prozy (różnych autorów) w wykonaniu uznanej odtwórczyni (recytatorki) Alicji Czarnuszki oraz ekspozycja jej malarstwa. „Przybieżeli do Betlejem pasterze...” – Biesiada wigilijna (przedstawienie jasełkowe w wykonaniu młodzieży, recytacja pastorałek przez uczestników spotkania).

O spotkaniach organizowanych przez Centrum (w ramach projektu) informowane będą wszystkie instytucje współpracujące z Centrum: Polski Związek Niewidomych, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Sekcja Emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego. O organizowanych spotkaniach w ramach projektu poinformowane zostaną media: prasa, radio i telewizja.

Ponadto na stronie internetowej Książnicy Pomorskiej będą zamieszczone informacje na temat realizacji projektu. Przed każdym spotkaniem będą rozwieszone plakaty dotyczące miejsca i harmonogramu spotkania. Informacje o naszych planowanych comiesięcznych spotkaniach zamieszczane są na bieżąco w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych. W PZN odbywają się również pogadanki promujące zbiory książki mówionej i działalność Centrum. Dla wszystkich uczestników spotkań wykonane zostaną promocyjne długopisy.

 Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Instytucja Kultury Marszałka Województwa Zachodniopomorskieg