Czytelnia i Wypożyczalnia Książki Mówionej

 Czasowo niedostępna.

______________________________________________________________

Wypożyczalnia Książki Mówionej znajduje się na parterze budynku III, wejście C od ul. Podgórnej.

Zbiory Wypożyczalni obejmują ok. 3700 tytułów książek mówionych na kasetach magnetofonowych. Nagrania dźwiękowe na kasetach magnetofonowych obejmują pozycje z zakresu literatury polskiej i obcej, klasyków i pisarzy współczesnych m. in. powieści, opowiadania, pamiętniki, wspomnienia, biografie, reportaże, utwory dramatyczne (w formie słuchowisk radiowych), poezję, literaturę popularnonaukową, literaturę dla dzieci i młodzieży oraz lektury szkolne.

Orientację w księgozbiorze na kasetach magnetofonowych ułatwiają znajdujące się w Czytelni katalogi: kartkowy i zeszytowy.

Przy zapisie do Wypożyczalni Książki Mówionej należy okazać Kartę Czytelnika Książnicy Pomorskiej oraz dowód osobisty (osoby pełnoletniej). Korzystanie z oferty Wypożyczalni jest bezpłatne.