Nasza strona WWW korzysta z plików cookies.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, statystycznych, a także w celu personalizacji strony WWW do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Przeglądarka internetowa, z której Państwo korzystacie, umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Wydarzenia

Prof. Alfred Wielopolski (1905 – 1996). Spotkanie wspomnieniowe
Data: 23 czerwca 2014, godz. 17:00
Miejsce: Sala Stefana Flukowskiego

Zapraszamy na IV spotkanie z cyklu LUDZIE NAUKI POMORZA ZACHODNIEGO "Prof. Alfred Wielopolski (1905 – 1996). Spotkanie wspomnieniowe przed 110. rocznicą urodzin” w poniedziałek 23 czerwca 2014 o godz. 17.00 .

Prof. Alfred urodził się 19 października 1905 r. w rodowej siedzibie  Wielopolskich  herbu Starykoń w Chrobrzu.  W 1927 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Potem studiował medycynę w Montpellier (Francja), a następnie  na Wydziale Ekonomii i Nauk Politycznych  Uniwersytetu  we Fryburgu ( Szwajcaria), gdzie w 1931 r.  uzyskał stopień doktora nauk politycznych i ekonomicznych.  W  latach 1932-33 był starostą wieluńskim,  następnie pracował w Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP  Ignacego Mościckiego oraz w Biurze Senatu RP.  Po wojnie pracował jako asystent - wolontariusz w Katedrze Ekonomii Rolnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie przeniósł się z rodziną do Sopotu, gdzie objął stanowisko sekretarza naukowego Instytutu Bałtyckiego. Na przełomie 1946/47 roku był kuratorem Biblioteki Akademii Handlowej w Poznaniu i z ramienia tej uczelni pracował jako jeden z organizatorów oddziału Akademii Handlowej w Szczecinie, w której założenie biblioteki uczelnianej powierzono jego żonie, Marii Salomei z Woytkowskich Wielopolskiej. Prof.  Alfred Wielopolski  pracował jako wykładowca prawa skarbowego i historii gospodarczej w szczecińskiej Akademii Handlowej (później przemianowanej na Wyższą Szkołę Ekonomiczną). W okresie profesorskich czystek w 1952 r. otrzymał zakaz wykonywania pracy dydaktycznej i został  zwolniony . Przyjęto go do pracy w Archiwum Państwowym w Szczecinie. Po 1956 r. wrócił  do  macierzystej  uczelni - Politechniki Szczecińskiej (powstałej w wyniku połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej ze Szkołą Inżynierską). W roku 1959 otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w 1968 r.  tytuł profesora zwyczajnego. Do przejścia na emeryturę w 1976 r. kierował  tu Katedrą Historii Gospodarczej.  Był historykiem prawa i gospodarki, specjalistą w zakresie nauk politycznych i ekonomicznych. Władze Politechniki Szczecińskiej  nadały mu w 1975 r. tytuł doktora honoris causa, a  w 1995 r. tytuł ten przyznały mu władze Uniwersytetu Szczecińskiego.

Prof. A. Wielopolski aktywnie uczestniczył w życiu naukowym Szczecina. Był m.in. jednym z założycieli Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, Instytutu Zachodniopomorskiego oraz Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, który po latach uczynił go  honorowym prezesem. Profesor Alfred Wielopolski  zm. 24 maja 1996 r. w Szczecinie. Jego spuścizna znajduje się w zbiorach Archiwum Państwowego w Szczecinie. 

Publikacje (wybór):

 • L'émigration polonaise en Amérique du Sud, l'Oeuvre de Saint-Paul, 1931
  Bydgoszcz: nowe zadania i widoki rozwoju, Wydawnictwo Instytutu Bałtyckiego, 1945
 • Elbląg: dzieje i przyszłość, Referaty i materiały, Instytut Bałtycki, 1946
 • Tolkmicko nad Zalewem Wiślanym, Wydawnictwo Związku Gospodarczego Miast Morskich, 1946
 • Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Szczecinie (współautor: Irena Okoń), 1953,
 • Rola badań historycznych w kulturalnym zagospodarowaniu Pomorza Zachodniego, Instytut Zachodnio-Pomorski, 1957
 • Gospodarka Pomorza Zachodniego w latach 1800-1918 (tom 2), Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Wydział Nauk Społecznych, 1959
 • Archiwum Książąt Szczecińskich, Wydawnictwo Archiwów Państwowych, 1962
 • Ustrój polityczny Pomorza Zachodniego w XIX wieku, Wydawnictwo Poznańskie, 1965
 • Pomorze Zachodnie, Wydawnictwo Poznańskie, 1966
 • Zarys dziejów transportu, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1969
 • Rozwój komunikacji miejskiej w Szczecinie w latach 1945–1970, Instytut Zachodnio-Pomorski, 1970
 • Zarys gospodarczych dziejów transportu do roku 1939, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1975.

 

Instytucja Kultury Marszałka Województwa Zachodniopomorskieg