Nasza strona WWW korzysta z plików cookies.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, statystycznych, a także w celu personalizacji strony WWW do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Przeglądarka internetowa, z której Państwo korzystacie, umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Wydarzenia

Profesor dr hab. Stefan Kownas - wszechstronny przyrodnik i inicjator badań botanicznych na Pomorzu
Data: 15 marca 2012, godz. 17:00
Miejsce: Sala Kolumnowa

Spotkanie poświęcone prof. Stefanowi Kownasowi rozpoczyna cykl ”Ludzie nauki Pomorza Zachodniego” w Książnicy Pomorskiej. Celem spotkań jest przypomnienie dorobku osób zasłużonych dla szczecińskiej nauki i środowiska akademickiego, organizatorów szczecińskich uczelni w latach pionierskich, a także wybitnych dydaktyków, których praca i oddanie pozostało w pamięci dawnych studentów.

Profesor nadzwyczajny, doktor botaniki Stefan Kownas urodził się 9 lutego 1898 roku w Radomiu. Był absolwentem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (w zakresie botaniki) Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. W czasie studiów udzielał się w Kole Przyrodniczym oraz Korporacji Akademickiej Konwent Batoria. Po ukończeniu studiów początkowo pracował jako nauczyciel w Państwowym Liceum Ogólnokształcącym im. Śniadeckich w Wilnie. Jako ochotnik był uczestnikiem wojny 1919-20 r. (był saperem po kursie minerskim), w czasie II wojny światowej był żołnierzem Armii Krajowej w Wilnie, za co został wywieziony w głąb Rosji sowieckiej. Po powrocie z zesłania rozpoczął pracę w UMK w Toruniu. Był współorganizatorem Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie, w której już w 1954 objął funkcję kierownika Katedry Botaniki. Organizował w niej od podstaw pracę dydaktyczną i naukową. Od 1955 r. pełnił funkcję prodziekana a następnie dziekana Wydziału Rolnictwa i prorektora ds. nauki w latach 1956 – 1962. Początkowo prowadził badania w zakresie paleobotaniki na temat flory trzeciorzędowej Dobrzynia nad Wisłą. Zapoczątkował ją jeszcze w Zakładzie Botaniki UMK w Toruniu. Na uwagę zasługuje rozprawa pt. Przedstawiciele rodziny Zingiberaceae w trzeciorzędzie Dobrzynia n. Wisłą (Acta Societatis Botanic. Poloniae, XXVIII, 1959, 3) oraz publikacje: Botanika dla szkół ogrodniczych (1931) Parki wiejskie województwa szczecińskiego (współautor, 1963), Obecny stan zadrzewienia miasta Szczecina (1962), Parki, zabytkowe drzewa i rezerwaty województwa koszalińskiego (1965), Krajobraz i flora Ziemi Koszalińskiej jako walory turystyczne (1968), Parki, zabytkowe drzewa i rezerwaty województwa Gdańskiego (1968). Współautor (z Cz. Piskorskim) Szczecin – miasto parków i zieleni (1958).
Prof. Kownas brał czynny udział w pracach organizacji społecznych na terenie Szczecina. Był przewodniczącym Zarządu Ligii Ochrony Przyrody w 1954, członkiem Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Przyrody, Wojewódzkiego Komitetu Rozwoju Ziem Zachodnich, Wolińskiego Parku Narodowego, Rady Naukowej Słowińskiego Parku Narodowego, Rady Naukowej Parku Dendrologicznego w Przelewicach, Rady Naukowej IZP. Organizator Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego (od początku pełnił funkcję sekretarza generalnego lub prezesa), Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego, którego był prezesem od 1970. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta. Zmarł 13 grudnia 1978 w Szczecinie. Gimnazjum nr 6 w Szczecinie oraz Ogród Dendrologiczny w Szczecinie noszą imię Profesora Stefana Kownasa.

 

Instytucja Kultury Marszałka Województwa Zachodniopomorskieg