Nasza strona WWW korzysta z plików cookies.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, statystycznych, a także w celu personalizacji strony WWW do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Przeglądarka internetowa, z której Państwo korzystacie, umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Wydarzenia

Piotr Michałowski - PIERWOWZORY I ECHA
Data: 23 marca 2010
Miejsce: Sala Kolumnowa, wstęp wolny


Książnica Pomorska zaprasza na spotkanie z Piotrem Michałowskim i promocję jego nowego tomiku poezji „Pierwowzory i echa. Od Kochanowskiego do Barańczaka"( Wydawnictwo Miniatura, Kraków 2009). Spotkanie poprowadzi Artut D. Liskowacki i Konrad Wojtyła.

Piotr Michałowski (ur. w 1955 r.)- poeta, eseista, krytyk literacki i teatralny, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończył filologię polską na UAM w Poznaniu oraz Podyplomowe Studium Bibliotekarskie na Uniwersytecie Wrocławskim. Doktorat uzyskał na UAM, habilitację w Instytucie Badań Literackich PAN. W latach 1982-1993 pracował jako bibliotekarz, później został zatrudniony na Uniwersytecie Szczecińskim jako nauczyciel akademicki, teoretyk literatury współczesnej. Debiutował na łamach krakowskiego dwutygodnika Student. Artykuły, szkice i recenzje publikuje w czasopismach naukowych i literackich, jak: Pamiętnik Literacki, Teksty Drugie, Polonistyka, Literatura na Świecie, Odra. Jest współzałożycielem Szczecińskiego Dwumiesięcznika Kulturalnego Pogranicza.

Ze wstępu Pierwowzorów i ech  autora:

Jak wiadomo, historia literatury rozwija się nie tylko dzięki pogłębianym wciąż studiom i rewalo­ryzacji zamkniętego korpusu dzieł nagromadzonych z przeszłości przez stosowanie wciąż nowszych metodologii, ale i dzięki znaleziskom, które obraz dziejów literatury radykalnie rozszerzają. Dzieła stare, ale do wczoraj nieznane, bo odnalezione do­piero po wielu dziesięcioleciach, a nierzadko i wie­kach, zmieniają nasze spojrzenie na klasyczny ka­non, złożony z dorobku autorów wielkich i pomniej­szych, co czasem prowadzi do rewolucyjnej reinterpretacji całej epoki.

Proces poszukiwań wciąż trwa i raz po raz przy­nosi efekty doniosłe. Na zabytkowe manuskrypty i maszynopisy natrafiają nie tylko wytrawni badacze, ale i osoby przypadkowe, także w miejscach mniej oczekiwanych niż muzea, biblioteki i antykwariaty, a bywają to tapety remontowanych pomieszczeń, wiej­skie sławojki, zegary z kukułką i dziuple wiewiórcze. Poszukiwania rutynowe samych filologów okazują się już niewystarczające, więc pora uznać także niekon­wencjonalne środki i obszary eksploracji.

Odkąd czasoprzestrzeń przestała stwarzać ogra­niczenia w procesach komunikacji i egzystencji, opracowano metody wykorzystujące technologie ponowoczesne. Niektóre z nich przyniosły już re­welacyjne rezultaty, a chodzi przede wszystkim o Programy Stymulowania Optymalnej Twórczo­ści Autorów (PSOTA), stosowane głównie wobec poetów w jakiś sposób niedostępnych fizycznie, a więc przebywających w miejscach oddalonych geograficznie (jak Ameryka) lub ontologicznie (jak Zaświaty).

Wszystkie metody rozszerzania kanonu, stare i nowe, stosuje od początku XXI wieku z licznymi sukcesami wyspecjalizowana jednostka naukowa, działająca głównie przy Uniwersytecie Szczeciń­skim, ale często prowadząca badania terenowe w innych ośrodkach, Pracownia Poetyki Ekspery­mentalnej. Pierwsza część jej dorobku ukazała się w publikacji Głosem prawie cudzym(..), 2004, wywołując burzliwą dyskusję w środowiskach po­lonistycznych i okolicach.

Tom niniejszy stanowi kontynuację tego zbio­ru. Prezentowane w nim znaleziska były wcześniej ogłaszane na różnych konferencjach naukowych oraz w czasopismach, głównie w Tekstualiach, a także w Pograniczach i Odrze. Autentyczność tekstów ciągle budzi spory, a przynajmniej pewne wątpliwości, niemniej potraktowanie ich jako dzieł oryginalnych warte jest ryzyka, choćby dlatego, że zyskało już wsparcie merytoryczne i moralne w postaci uwiarygodnienia przez najpoważniejsze instytucje bibliograficzne w kraju.

/mm/

Instytucja Kultury Marszałka Województwa Zachodniopomorskieg