Nasza strona WWW korzysta z plików cookies.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, statystycznych, a także w celu personalizacji strony WWW do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Przeglądarka internetowa, z której Państwo korzystacie, umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Biblioteka cyfrowa

GodłoZBC Pomerania

W ramach projektu „Biblioteka Cyfrowa” powstaje Zachodniopomorski System Informacji Region@lnej i N@ukowej, którego podstawowymi modułami są:

Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa „Pomerania” - http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra


Rozproszony Katalog Centralny Bibliotek Szczecina i Regionu (RoK@Bi) - http://rokabi.ksiaznica.szczecin.pl/

Projekt finansowany jest w całości ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Współrealizatorami projektu, który docelowo obejmie całe województwo zachodniopomorskie, są członkowie Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek. W skład porozumienia wchodzą biblioteki:

• Akademii Morskiej
• Pomorskiej Akademii Medycznej,
• Uniwersytetu Szczecińskiego,
• Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego - zbiory przyrodnicze,
• Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego - zbiory techniczne,
• Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
• Politechniki Koszalińskiej,
• Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie
• Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie
• Koszalińska Biblioteka Publiczna,
• Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu,
• Archiwum Archidiecezjalne

Misją Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji N@ukowej i Region@lnej jest współuczestnictwo bibliotek w budowie społeczeństwa informacyjnego poprzez tworzenie zasobów informacyjnych oraz rozszerzanie zakresu usług elektronicznych zapewniających mieszkańcom naszego regionu wolny dostęp do narodowego i regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz zasobów naukowych.

Podstawowymi zadaniami systemu ZSIReN@ jest:
• ochrona narodowego i regionalnego dziedzictwa kulturowego,
• archiwizacja najcenniejszych zbiorów,
• rozszerzenie zakresu usług elektronicznych dla ludności, pracowników naukowych, studentów, zapewniających wolny dostęp do zasobów informacyjnych, naukowych oraz regionalnego i narodowego dziedzictwa kulturowego,
• wspierania procesu e-learningu,
• wspieranie rozwoju miasta i regionu poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

W ramach prac związanych z tworzeniem ZBC Pomerania przenoszonych jest na zapis cyfrowy kilkaset tysięcy stron cennych dokumentów, stanowiących regionalne i narodowe dziedzictwo kulturowe, dorobek naukowy pracowników zachodniopomorskich uczelni. Zbiory te są opracowywane i udostępniane online w Internecie. W zbiorach ZBC „Pomerania” znajdą się między innymi:
• narodowy zasób dziedzictwa kulturowego - wybrane zabytki piśmiennictwa (stare druki, rekopisy), dokumenty kartograficzne, muzyczne, ikonograficzne (pocztówki, zdjęcia, ryciny) znajdujące się w posiadaniu bibliotek publicznych Szczecina, Koszalina oraz innych bibliotek regionu;
• pomeranika – zabytki piśmiennictwa regionalnego (stare druki, rekopisy) dokumenty kartograficzne, muzyczne, ikonograficzne (pocztówki, zdjęcia, ryciny), książki i czasopisma regionalne oraz współczesne tzw. dokumenty życia społecznego - ulotki, katalogi wystaw, afisze, plakaty;
• pełne teksty (zasobów archiwalnych i bieżący) dokumentów urzędowych, przepisów prawa lokalnego - uchwały rad miast, powiatów, Sejmiku, programy, strategie, itp. (tworzone przez Urzędy Miast, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski);
• biuletyny informacyjne np.. gmin, miast, powiatów, urzędów oraz prasa lokalna.

Jedną z ważniejszych kolekcji stanowią materiały edukacyjne: „Nauka i dydaktyka”, gdzie znajdują się artykuły i czasopisma naukowe, skrypty, podręczniki, materiały konferencyjne, projekty badawcze realizowane z funduszy Unii Europejskiej, doktoraty i habilitacje, tworząc w ten sposób repozytorium bibliotek i uczelni zachodniopomorskich.

ZBC Pomerania została dołączona do Federacji Bibliotek Cyfrowych udostępniającej zasoby największych polskich bibliotek cyfrowych oraz największej europejskiej biblioteki cyfrowej Europeana, tworzonej w ramach projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską, dzięki czemu dziedzictwo narodowe naszego regionu jest promowane w Europie i na całym świecie.

Drugie zadanie realizowane w ramach projektu to budowa Rozproszonego Katalogu Centralnego Bibliotek Szczecina i Regionu (RoK@Bi). Jego zadaniem jest scalenie rozproszonych zasobów informacyjnych, katalogów online, naukowych bazy danych, czasopism elektronicznych, bibliografii regionalnych tworzonych w różnych komputerowych systemach bibliotecznych w Książnicy Pomorskiej oraz bibliotekach akademickich i publicznych województwa. Za pomocą tej platformy scalone zostaną również elektroniczne zasoby informacyjne innych polskich i zagranicznych bibliotek. Udostępniane one będą za pośrednictwem jednolitej platformy cyfrowej, która umożliwi jednoczesne przeszukiwanie wszystkich zasobów będących w posiadaniu bibliotek Szczecina i województwa zachodniopomorskiego. Regionalna platforma cyfrowa powstaje w oparciu o system, który wdrożony został w wielu bibliotekach naukowych na całym świecie. Jest to pierwsze w Polsce wdrożenie oraz adaptacja tego systemu dla potrzeb polskich bibliotek.


Instytucja Kultury Marszałka Województwa Zachodniopomorskieg