Nasza strona WWW korzysta z plików cookies.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, statystycznych, a także w celu personalizacji strony WWW do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Przeglądarka internetowa, z której Państwo korzystacie, umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

"Program Rozwoju Bibliotek" Fundacji Billa i Melindy Gates


logo PRB

"Program Rozwoju Bibliotek" jest partnerskim programem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,  który realizowany jest przez  Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Zaplanowany na pięć lat Program jest głównie finansowany z grantu w wysokości 28 mln USD, przekazanego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń.
Program jest realizowany w ramach szerszej inicjatywy „Global Libraries”. W wybranych krajach Fundacja Gatesów tworzy partnerstwa w celu zapewnienia obywatelom bezpłatnego dostępu do technologii informatycznych i komunikacyjnych poprzez sieć bibliotek publicznych. Program jest realizowany przez utworzoną w 2008 roku przez PAFW Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI).

Ważnym osiągnięciem programu jest zawarte w minionym roku porozumienie w sprawie utworzenia programu informatyzacji polskich bibliotek publicznych. Jest to wspólny projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Instytutu Książki oraz Grupy Telekomunikacja Polska.

Dzięki wsparciu biblioteki uzyskają dostęp do nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych, zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy, firma Microsoft przekaże bezpłatnie bibliotekom oprogramowanie o łącznej wartości blisko 5 mln USD.

Program Rozwoju Bibliotek w naszym województwie będzie wspierany przez Marszałka i Wojewodę Zachodniopomorskiego.
26 marca w Książnicy Pomorskiej władze województwa i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego utworzyły Regionalne Partnerstwo na rzecz Rozwoju Bibliotek.

 Podpisanie umowy

Umowę partnerską podpisali:  Marcin Zydorowicz -  Wojewoda Zachodniopomorski, Władysław Husejko -  Marszałek  Województwa Zachodniopomorskiego oraz Jacek Wojnarowski -  Prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Władze województwa zadeklarowały wsparcie gminnych bibliotek publicznych i ich filii, między innymi poprzez prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych na rzecz rozwoju bibliotek.

Marcin Zydorowicz, Wojewoda Zachodniopomorski:  „Realizacja programu pozwoli zwiększyć możliwości poznawcze i edukacyjne osób żyjących w małych miejscowościach. Może przyczynić się także do ich szerszego udziału w życiu społecznym - poprzez lepszy dostęp do informacji oraz nowoczesnych technologii. Użytkownicy bibliotek będą mogli bowiem nie tylko uczestniczyć w spotkaniach czy dyskusjach, lecz również załatwić w bibliotece przez Internet sprawy urzędowe, bez konieczności nierzadko dalekich wyjazdów do różnych instytucji”.

Władysław Husejko, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego:  „Standard życia można podnosić na wiele sposobów. Czasem bardzo kosztownych. Program Rozwoju Bibliotek pokazuje, że niewielkimi w sumie nakładami, wykorzystując wszystkie atuty lokalnego środowiska można stworzyć przyjazną i inspirującą sieć centrów kulturalno-edukacyjnych. A to się pięknie wpisuje w architekturę społeczeństwa informacyjnego. Dlatego z satysfakcją złożę podpis pod umową o utworzeniu w naszym województwie Regionalnego Partnerstwa na rzecz Rozwoju Bibliotek”.

Jacek Wojnarowski, Prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego:  „Podpisane dziś porozumienie prawie domyka proces tworzenia wspólnego, ogólnopolskiego ruchu na rzecz bibliotek publicznych. Dzięki naszemu Programowi do 2013 roku wsparcie otrzyma ponad połowa małych, lokalnych bibliotek. Oczekiwania są jednak nadal ogromne. Dlatego mamy nadzieję, że dzięki mobilizacji władz samorządowych i administracji publicznej uda nam się dotrzeć do pozostałych trzech tysięcy placówek i tym samym objąć Programem Rozwoju Bibliotek wszystkie biblioteki znajdujące się na wsiach i w małych miejscowościach”.

W naszy województwie zakończył się nabór do pierwszej rundy Programu Rozwoju Bibliotek.  Do Programu zakwalifikowało się 16 bibliotek: 4 biblioteki wiodące i 12 bibliotek partnerskich.

  • Biblioteka wiodąca: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy przy Barlineckim Ośrodku Kultury z bibliotekami partnerskimi: Miejską i Gminną Biblioteka Publiczną im. Agnieszki Osieckiej w Lipianach, Gminną Biblioteką Publiczną w Nowogródku Pomorskim i Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Pełczycach;
  • Biblioteka wiodąca: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bobolicach z bibliotekami partnerskimi: Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Polanowie, Gminną Biblioteką Publiczną w Będzinie i Biblioteką Publiczną Gminy Biesiekierz;
  • Biblioteka wiodąca: Miejska Biblioteka Publiczna w Bornym Sulinowie z bibliotekami partnerskimi: Biblioteką Publiczną w Barwicach, Gminną Biblioteką Publiczną w Domasławicach i Biblioteką Publiczną Gminy i Miasta w Sianowie;
  • Biblioteka wiodąca: Biblioteka Publiczna w Złocieńcu z bibliotekami partnerskimi: Biblioteką Publiczną im. Ignacego Solarza w Wierzchowie, Biblioteką Publiczną Gminy Ostrowice i Gminną Biblioteką Publiczną w Czaplinku.

Od kwietnia 2010 roku trwają szkolenia informatyczne bibliotekarzy z bibliotek zakwalifikowanych do Programu, instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania prowadzone przez Dział Informatyki Ksiąznicy Pomorskiej.

Więcej informacji na:

PAFW - http://www.pafw.pl/strona.php?p=prb_84
Realizator programu FRSI - http://www.frsi.org.pl/
Informacje szczegółowe o Programie Rozwoju Bibliotek- http://www.biblioteki.org/

Instytucja Kultury Marszałka Województwa Zachodniopomorskieg