Powiadomienia dotyczące terminów zwrotów/stanu rezerwacji

 

Biblioteka utrzymuje kontakt z czytelnikiem i wysyła  na wskazany adres e-mail powiadomienia dotyczące:

- upływających terminów zwrotu,

- wezwań do zwrotów wypożyczeń przeterminowanych,

- rezerwacji zamówionych materiałów bibliotecznych.

Usługi te są dostępne tylko w przypadku, gdy czytelnik poda swój adres e-mail przy zapisie do Biblioteki lub czytelnik sam dokona wpisu, po uprzednim zalogowaniu się na swoim koncie.