Nasza strona WWW korzysta z plików cookies.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, statystycznych, a także w celu personalizacji strony WWW do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Przeglądarka internetowa, z której Państwo korzystacie, umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Mecenat 2010

Promocja i upowszechnianie zbiorów historycznych i współczesnych Książnicy Pomorskiej czytelnikom krajowym i zagranicznym

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem projektu jest promocja i upowszechnianie historycznych i współczesnych zbiorów Książnicy Pomorskiej wśród czytelników polskich i zagranicznych. Stworzenie nowoczesnego systemu informacyjnego o tych zasobach, umożliwi użytkownikom szybki dostęp do poszukiwanych informacji i zbiorów.  Działania objęte projektem mają na celu min. umocnienie roli i prestiżu Książnicy Pomorskiej, jako największej instytucji kultury na północnym pograniczu polsko-niemieckim. Miejsce realizacji projektu to Książnica Pomorska, gdzie będą odbywać się cykliczne imprezy o zasięgu ogólnopolskim, skierowane również do czytelników zagranicznych.


Beneficjentami projektu będą głównie młodzi czytelnicy, uczniowie, środowisko akademickie i ludzie kultury.
Książnica Pomorska jest największą w województwie zachodniopomorskim biblioteką o charakterze publicznym i naukowym, która posiada historyczne i współczesne zbiory tworzące narodowy zasób biblioteczny (łącznie ok. 1,5 mln jednostek). Ponadto jest instytucją publiczną, o ogólnym i bezpłatnym dostępie, atrakcyjnie usytuowaną w centrum miasta. Biblioteka posiada również wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą i odpowiednie warunki architektoniczne (w tym ułatwiony dostęp dla osób niepełnosprawnych) do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej, zgodnie z oczekiwaniami społeczeństwa informacyjnego.


Z zasobów Książnicy Pomorskiej korzysta rocznie ok. 33.000 stałych użytkowników; głównie studentów i pracowników naukowych szczecińskich uczelni oraz tysiące użytkowników okazjonalnych. Dzięki unikatowym zbiorom regionalnym i zabytkowym Książnica jest bardzo licznie odwiedzana także przez zagranicznych naukowców i studentów. Lawinowo wzrasta liczba specjalistycznych kwerend oraz odwiedzin katalogu online. Od maja 2009 tj. od otwarcia Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej jej zasoby cieszą się ogromną popularnością wśród  użytkowników, co wykazują statystyki dostępne na stronie internetowej http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra


Realizacja projektu przyczyni się do ułatwienia dostępu do uniwersalnych treści kulturowych i naukowych, zawartych w zbiorach Książnicy. Z pewnością podniesie poziom świadczonych przez nią usług oraz rozszerzy edukacyjny i naukowy obszar oddziaływania instytucji.
Przyczyni się ona również do poprawy wyposażenia bazy dydaktycznej i naukowo-badawczej, dzięki czemu biblioteka, jako niezbędne ogniwo procesu ustawicznego kształcenia, podniesie swą atrakcyjność.


Ponadto w ramach partnerstwa między Województwem Zachodniopomorskim a Meklemburgią Pomorzem Przednim zorganizowana zostanie w Niemczech wystawa promująca Muzeum Literatury, w której w ramach obchodów Roku Chopinowskiego zaprezentowane zostaną zbiory Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.

Instytucja Kultury Marszałka Województwa Zachodniopomorskieg