Nasza strona WWW korzysta z plików cookies.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, statystycznych, a także w celu personalizacji strony WWW do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Przeglądarka internetowa, z której Państwo korzystacie, umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Publikacje biblioteki

Zbiory specjalne w bibliotekach polskich – między tradycją a nowoczesnością. Cz. 1 i 2
Autor: red. dr hab. Agnieszka Borysowska, Michał Gierke
ISBN: 978-83-64070-39-6

Po raz kolejny Książnica Pomorska oddaje do rąk czytelników publikację podejmującą tematykę zbiorów specjalnych. Książka Zbiory specjalne w bibliotekach polskich – między tradycją a nowoczesnością składa się z dwóch tomów. Artykuły pierwszego z nich opisują przede wszystkim tradycyjne zbiory specjalne – stare druki, rękopisy, dokumenty życia społecznego – i ich rolę w badaniach naukowych i szeroko pojętej edukacji. To właśnie tego rodzaju dokumenty stanowią o wartości materialnej i potencjale badawczym zbiorów poszczególnych bibliotek, wyróżniają je spośród innych i przyciągają do nich zainteresowanych czytelników. Drugi tom publikacji gromadzi z kolei artykuły podejmujące wyłącznie tematykę związaną z cyfryzacją zbiorów specjalnych. Różnorodność problematyki, która znalazła odbicie w treści artykułów składających się na prezentowaną książkę, w pełni uzasadnia podtytuł: „między tradycją a nowoczesnością”.

 

Rok wydania: 2020
Ilość stron: 197 (cz.1), 134 (cz.2)
Cena: 20 zł
 

SPIS TREŚCI
CZĘŚĆ I
ZBIORY SPECJALNE W SŁUŻBIE NAUKI I EDUKACJI

SŁOWO WSTĘPNE

Zdzisław Pietrzyk
Stare druki – problem periodyzacji

Zdzisław Pietrzyk
Zbiory specjalne Biblioteki Jagiellońskiej – dzieje, zasób, stan opracowania

Agnieszka Franczyk-Cegła
Scalanie rozproszonych księgozbiorów na przykładzie
historycznej kolekcji Ossolineum

Joanna Matyasik
Bibliotheca Bernardina w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy – stan i perspektywy badań

Alicja Łojko
Pomeranica XVI–XVIII wieku ze zbiorów Książnicy Pomorskiej jako źródło do badań biograficznych przy pracy redakcyjnej na rzecz internetowej encyklopedii pomeranica.pl

Dorota Otwinowska
Pamiętniki, dzienniki i wspomnienia w zbiorach rękopiśmiennych Muzeum Narodowego w Krakowie i ich znaczenie dla badań historycznych

Alicja Szulc
Kolekcja wspomnień wojennych studentów Uniwersytetu Poznańskiego, Akademii Handlowej w Poznaniu i Szczecinie ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Kierunki i możliwości badawcze

Krzysztof Gombin
Archiwum ks. Bronisława Ussasa (1885–1977) w zbiorach specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Alicja Przybyszewska

Badacz w archiwum pisarza. Działalność i zbiory Ośrodka Dokumentacji Wielkopolskiego Środowiska Literackiego

Barbara Maresz
Biblioteka Teatru Lwowskiego – unikatowe źródło badań

Renata Wilgosiewicz-Skutecka
„Linkowanie świata” – przyczynek do katalogowania zbiorów specjalnych

Weronika Pawłowicz
Inter Libros. Działalność edukacyjna Działu Zbiorów Specjalnych Biblioteki Śląskiej

Agnieszka Baszko
Placówki muzealne Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu

Agnieszka Kościelniak-Osiak
Aspekty promocji zbiorów historycznych, artystycznych i specjalnych w bibliotece naukowej – na przykładzie działalności Oddziału Promocji, Wystaw i Współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Joanna Rudna, Anna Wiktorska
Znaczenie zbiorów specjalnych w bibliotekach naukowych na przykładzie Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie

CZĘŚĆ II
ZBIORY SPECJALNE A PROBLEMATYKA CYFRYZACJI

Aleksandra Skiba
Polskiej biblioteki cyfrowej portret własny

Agnieszka Franczyk-Cegła
Międzynarodowe, narodowe i lokalne bazy proweniencyjne online..

Dorota Sidorowicz-Mulak
Proweniencyjna Grupa Robocza – idea projektu

Elżbieta Sroka
Udostępnianie i upowszechnianie cyfrowych zasobów dokumentów życia społecznego w sieci. Projekt „Cyfrowe zbiory dokumentów życia społecznego Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej”

Agnieszka Klembalska, Anna Gałecka
Wybrane aspekty tworzenia cyfrowego repozytorium zasobów nauki instytutów badawczych

Aleksandra Skiba
Zbiory specjalne Książnicy Pomorskiej w wersji elektronicznej: stan obecny i plany na przyszłość

Łukasz Krzyszczuk, Grażyna Piotrowicz
Cyfryzacja w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu oraz zasady typowania średniowiecznych zbiorów rękopiśmiennych do digitalizacji

Marta Zbierańska
Digitalizacja i retrokonwersja starych druków ze zbiorów Biblioteki Śląskiej

Barbara Maresz
Digitalizacja i cyfrowe udostępnianie zbiorów teatralnych

Dorota Bartnik, Radosław Michalski
Plakat polski z okresu PRL. Konserwacja, opracowanie i digitalizacja kolekcji w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego

Małgorzata Kuncewicz, Ewa Nodzyńska
Regionalia w zbiorach specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego i Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej

Instytucja Kultury Marszałka Województwa Zachodniopomorskieg