Nasza strona WWW korzysta z plików cookies.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, statystycznych, a także w celu personalizacji strony WWW do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Przeglądarka internetowa, z której Państwo korzystacie, umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Księgozbiory prywatne pisarzy

W zbiorach Książnicy Pomorskiej znajdują się prywatne księgozbiory pisarzy; udostępniane tylko na miejscu. Są to biblioteki Stefana Flukowskiego (1902-1972), Zbigniewa Herberta (1924-1998), Andrzeja Kuśniewicza (1904-1993) i Ludmiły Marjańskiej (1923-2005).

Stefan Flukowski

Najobszerniejszy i najciekawszy księgozbiór to liczący ponad 3 tys. woluminów księgozbiór Stefana Flukowskiego, udostępniany od 1977 roku. Na pólkach znajdziemy pierwsze wydania książek - najczęściej z dedykacjami - prozaików i poetów dwudziestolecia międzywojennego m.in. Czesława Miłosza, Władysława Sebyły, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Józefa Czechowicza oraz wielu innych aktywnych po wojnie twórców. Zainteresowania poety malarstwem i sztuką w ogóle historią, religią, literaturą powszechną, naukami społecznymi znajdują swoje odbicie w prezentowanym księgozbiorze. Wiele książek z księgozbioru Flukowskiego to jedyne egzemplarze w bibliotece.

Zbigniew Herbert

Część prywatnej biblioteki Zbigniewa Herberta trafiła do Książnicy Pomorskiej z inicjatywy poety w 1991 roku. Ksiażki napływały sukcesywnie w latach 1992-1994. Najobszerniej reprezentowana jest literatura polska i obca oraz liczne przekłady książek Herberta na wiele języków europejskich.Wiele pozycji wydawniczych to książki wydane w drugim obiegu lub wydawnictwa „Kultury Paryskiej”, niedostępne przez lata w Polsce. Na licznych egzemplarzach znajdują się osobiste dedykacje autorów skierowane do poety.

Andrzej Kuśniewicz

Księgozbiór Andrzeja Kuśniewicza, po śmierci pisarza, trafił do naszej biblioteki za pośrednictwem jego bliskiej krewnej w 2003. Cechą główną tej kolekcji są niemieckojęzyczne opracowania dotyczące historii Austrii, Austro-Węgier i okresu panowania cesarza Austrii i króla Węgier - Franciszka Józefa I, co wiąże się bezpośrednio z tematyką książek podejmowaną przez Kuśniewicza. Licznie reprezentowana w księgozbiorze jest historia Polski i II wojny światowej znajdziemy tu również niemal wszystkie przekłady prozy Kuśniewicza na języki europejskie.

Ludmiła Marjańska

Księgozbiór Ludmiły Marjańskiej, poetki i znakomitej tłumaczki poezji angielskiej jest zdecydowanie jednorodny, bo składa się nań wyłącznie literatura polska; przede wszystkim poezja polska i przekłady autorstwa Ludmiły Marjańskiej. Niemal wszystkie tomiki poezji zawierają dedykacje, często bardzo serdeczne i osobiste, tak jak to jest w przypadku tomów wierszy Zbigniewa Herberta czy Julii Hartwig. Biblioteka Ludmiły Marjańskiej trafiła do Książnicy Pomorskiej w 2003-2004 roku z inicjatywy samej poetki.

Instytucja Kultury Marszałka Województwa Zachodniopomorskieg