Nasza strona WWW korzysta z plików cookies.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, statystycznych, a także w celu personalizacji strony WWW do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Przeglądarka internetowa, z której Państwo korzystacie, umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Komunikaty

Wspólne upowszechnianie twórczości Joanny i Jana Kulmów

6 czerwca 2023 roku w Sali Flukowskiego w Książnicy Pomorskiej został podpisany list intencyjny dotyczący współpracy w obszarze upowszechnianie twórczości Joanny i Jana Kulmów.

List sygnowali: Przemysław Wraga, dyrektor Książnicy Pomorskiej i w imieniu JM prof. dr hab. Waldemara Tarczyńskiego, dr hab. Kinga Flaga Gieruszyńska, prof. US, prorektor ds. organizacji, pomysłodawczyni utworzenia przy Uniwersytecie Szczecińskim Muzeum Joanny i Jana Kulmów.

Strony zważywszy na możliwość synergii wypływającej z celów określonych w statutach obu instytucji, tj. Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego i Statucie Książnicy, a szczególnie ze względu na ich kulturową misję oraz stan zasobów Książnicy, związanych z osobami Joanny i Jana Kulmów, znajdujących się w Dziale Zbiorów Specjalnych Książnicy, oraz zbiorów zgromadzonych w Sali Joanny i Jana Kulmów Uczelni, pragną podjąć merytoryczną współpracę przy tworzeniu i późniejszym funkcjonowaniu uczelnianego Muzeum Joanny i Jana Kulmów, instytucji ważnej na mapie Szczecina, Pomorza Zachodniego, ale i całego kraju oraz zainicjować kooperację mającą na celu upowszechnianie twórczości Joanny i Jana Kulmów.

Planowane są:

1) wspólne upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki i kultury, w tym przez gromadzenie i udostępnianie zbiorów muzealnych, archiwalnych, bibliotecznych i informacyjnych;

2) współtworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju studentów i doktorantów, poprzez organizację wykładów, odczytów oraz innych wydarzeń służących potrzebom nauki i kultury;

3) podejmowanie wspólnych działań promocyjnych, popularyzacyjnych i wystawienniczych;

4) wspólne planowanie i przygotowywanie wystaw stałych i czasowych;

5) korzystanie z zasobów obu kolekcji, wypożyczanie względnie oddawanie w depozyt poszczególnych obiektów lub ich kopii (np. rękopisy, maszynopisy, korespondencja itp.)

6) współorganizowanie sympozjów i konferencji naukowych i popularyzatorskich.

W zbiorach uniwersyteckich znajdują się obrazy: Jerzego Dudu-Gracza, Nikifora Krynickiego, Bronisława Linkego; Konrada Nałęckiego, Marcina Stańca, Jana Kulmy, Stefana Kulmy; Romana Cieślewicza, Marii Ekier, Krystyny Sienkiewicz, Wojciecha Zielińskiego, Anny Januszewskiej; liczne legitymacje, dyplomy, nagrody, statuetki, pamiątki osobiste oraz elementy wyposażenia domu w Strumianach i mieszkania w Warszawie (kinkiety, lampy, sekretarzyk, ława, lampa stojąca. (www.muzeumkulmow.usz.edu.pl)

Osobny zbiór stanowi podarowany przez Joannę i Jana Kulmów Bibliotece Głównej US księgozbiór, liczący 480 egzemplarzy.

Joanna Kulmowa dokonała donacji na rzecz Książnicy Pomorskiej w latach dziewięć-dziesiątych XX wieku (1992, 1994, 1997, 1998), ale różnej wielkości (np. dar z 1998 to obecnie 17 jednostek, a ten z 1992 to tylko jeden wolumin).

Biblioteka wzbogaciła też zbiory nabywając od autorki w latach osiemdziesiątych  (1985) i dziewięć dziesiątych (1985, 1990, 1996) część jej archiwum. Lata dwutysięczne to czas pozyskiwania zbiorów od innych osób zarówno w postaci darów jak i zakupów.

Zgromadzone materiały to przede wszystkim maszynopisy Kulmowej z jej poprawkami, ale także rękopisy, fotografie, papiery osobiste (jedna teczka związana z przynależnością do Związku Literatów Polskich, kalendarze osobiste), makieta tomiku poetyckiego wykonana w Oddziale Poligrafii Książnicy Pomorskiej, rysunki. Są to więc dokumenty piśmiennicze i ikonograficzne dotyczące życia osobistego i twórczości (autobiografia, bibliografia twórczości, adresowniki, kalendarze osobiste, drobne notatki, korespondencja, dramaty sceniczne, słuchowiska, wiersze, opowiadania, teksty piosenek, fotografie, drobne rysunki autorki i ilustracje dzieci zainspirowanych twórczością poetki, druki o tematyce religijnej, podziemne druki okolicznościowe, wycinki prasowe). 

 

Data publikacji: 07.06.2023
Instytucja Kultury Marszałka Województwa Zachodniopomorskieg