Nasza strona WWW korzysta z plików cookies.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, statystycznych, a także w celu personalizacji strony WWW do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Przeglądarka internetowa, z której Państwo korzystacie, umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Komunikaty

Projekt: Inkunabuł z dawnej biblioteki katedralnej w Kamieniu Pomorskim. Konserwacja

30.11.2022 w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie dobiegła końca konserwacja inkunabułu, która realizowana była w ramach projektu „Inkunabuł z dawnej biblioteki katedralnej w Kamieniu Pomorskim. Konserwacja”, finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego oraz ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Wartość otrzymanego dofinansowania z MKiDN: 26.000,00 PLN
Wartość otrzymanego dofinansowania z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego: 15.550,00 PLN
Całkowita wartość projektu: 45.350,00 PLN

W ramach zadania przeprowadzono konserwację inkunabułu, który tworzą dwa współoprawne dzieła: Mammotrectus super Bibliam Joannesa Marchesinusa wydane w Bazylei ok. 1482 r. oraz Confessionale Bartholomaeusa de Chaimisa, wydane w Norymberdze w 1480 r.

Egzemplarz, który poddano konserwacji ma proweniencję kamieńską, gdyż pierwotnie przynależał do biblioteki tamtejszego kościoła katedralnego, jednego z najwspanialszych zabytków na Pomorzu Zachodnim. Księgę zaliczono do Narodowego Zasobu Bibliotecznego, skupiającego zbiory o wyjątkowym znaczeniu dla dziedzictwa narodowego. Jego wartość historyczna, naukowa i kulturalna pociąga za sobą konieczność szczególnej ochrony, także konserwatorskiej. Zły stan obiektu uniemożliwiał jego eksponowanie i udostępnianie.

Konserwacja woluminu miała na celu zmianę tego stanu. Zostały zrealizowane przyjęte założenia, polegające na pełnej konserwacji wszystkich kart w bloku oraz rekonstrukcji oprawy z zachowaniem oryginalnych elementów z XV w. Zahamowano dzięki temu postępujący proces destrukcji księgi. W najbliższym czasie obiekt zostanie poddany digitalizacji i udostępniony w Zachodniopomorskiej Bibliotece Cyfrowej (działanie realizowane poza niniejszym zadaniem) po to aby wszyscy zainteresowani mieli do niego łatwy dostęp.

W grudniu bieżącego roku, zorganizowano dwie wystawy czasowe prezentujące inkunabuł w nowej odsłonie. Dziełu towarzyszyły plansze obrazujące przebieg kilkumiesięcznego procesu konserwacyjnego. Dopełnieniem tych ekspozycji był wykład pt. „Inkunabuły z dawnej biblioteki katedralnej w Kamieniu Pomorskim. Historia i stan obecny”, wygłoszony przez A. Michalską z Sekcji Starych Druków Książnicy Pomorskiej.

Ze względu na fakt, iż to Kamień Pomorski przez kilkaset lat był miejscem przechowywania księgi, pierwsza prezentacja i wykład miały miejsce w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej, druga zaś w Książnicy Pomorskiej. Wstęp dla zwiedzających obie wystawy oraz uczestników wykładu był bezpłatny i możliwy w godzinach pracy obu instytucji.

W celach promocyjnych jak i edukacyjnych, w ramach projektu powstał film, który podobnie jak wspomniana wystawa, pokazuje przebieg procesu konserwacji.

Publikationsdatum: 19.12.2022
Instytucja Kultury Marszałka Województwa Zachodniopomorskieg