Komunikaty

Limit osób w Digital Kids

Z uwagi na duże zainteresowanie oraz ze względów bezpieczeństwa od 1.08.2022 wprowadzamy limit osób korzystających z Cyfrowego Placu Zabaw „Digital Kids”: w pomieszczeniu może przebywać jednocześnie 20 dzieci plus opiekunowie.

Data publikacji: 01.08.2022