Nasza strona WWW korzysta z plików cookies.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, statystycznych, a także w celu personalizacji strony WWW do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Przeglądarka internetowa, z której Państwo korzystacie, umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Inne źródła informacji

Katalogi online i bibliografie

Biblioteki w Szczecinie

Biblioteki cyfrowe

Wirtualna Biblioteka Nauki
Dostęp do światowych zasobów wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych - https://wbn.icm.edu.pl/. Korzystanie z WBN jest możliwe wyłącznie na terenie Książnicy Pomorskiej.

E-zasoby w wolnym dostępie

 • Arianta
  Baza rejestruje informacje o polskich czasopismach elektronicznych. Zawiera dane o 3530 tytułach.  Są to zarówno czasopisma z nieograniczonym dostępem do pełnych tekstów, jak również czasopisma, które udostępniają jedynie spisy treści lub/i abstrakty.
 • AGRO
  Baza bibliograficzna zawierająca informacje o artykułach na temat rolnictwa, przemysłu spożywczego, drzewnego, leśnego, weterynarii, ogrodnictwa, melioracji, zootechniki, biologii, technologii drewna, technologii żywności, inżynierii i ochrony środowiska, zarządzania i jakości itp. ukazujących się w czasopismach polskich od 1992 roku.
 • BazEkon
  Bibliograficzno-pełnotekstowa baza z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych. W bazie znajdują się opisy artykułów z periodyków naukowych i gospodarczych, serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, instytucji naukowych, oraz pozarządowych.
 • BazHum
  Baza pełnotekstowej zawartości polskich czasopism naukowych z zakresu humanistyki i innych nauk społecznych. Korzystanie z bazy nie wymaga logowania i jest całkowicie bezpłatne.
 • BazSport
 • BazTech
  Baza bibliograficzno-abstraktowa  rejestrująca od 1998 r. artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych, ścisłych i ochrony środowiska.
 • BazTol
  Portal dziedzinowy, przewodnik po zamieszczonych internetowych polskich zasobach naukowych, związanych tematycznie z naukami technicznymi.
 • Bazy Biblioteki Sejmowej
 • EconBiz
  Baza umożliwia dostęp do międzynarodowej literatury z zakresu ekonomii i analiz gospodarczych (dane bibliograficzne oraz pełnotekstowe).
 • Polska Bibliografia Prawnicza INP PAN
 • Polska Bibliografia Prawnicza 1965-2019
 • Polskie Piśmiennictwo Ekonomiczne do 1939 roku
  Retrospektywna baza bibliograficzna  dorobku polskiej myśli ekonomicznej w piśmiennictwie  polskim do wybuchu II wojny światowej
 • SIGŻ - System Informacji o Gospodarce Żywnościowej
  Baza bibliograficzna o zakresie tematycznym obejmującym rolnictwo, leśną gospodarkę niedrzewną i przemysł spożywczy od 1981 r.
 • CEON Biblioteka Nauki
  Platforma umożliwia przeszukiwanie zasobów baz dziedzinowych: AGRO, BazTech, CEJSH (czasopisma z zakresu nauk społecznych i humanistycznych), DML-PL (czasopisma z zakresu nauk matematycznych), PSJD (czasopisma z zakresu nauk fizycznych i chemicznych oraz obszaru nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej) oraz BazEkon (czasopisma z zakresu nauk ekonomicznych).
 • Polska Bibliografia Literacka
  PBL to baza informacyjna o pisarzach literatury polskiej i obcej, teorii literatury, tematach i motywach literackich, nauczaniu literatury, teatrze, filmie, życiu literackim i teatralnym, polskich aktorach i reżyserach,  książkach, artykułach, recenzjach, wywiadach, spektaklach, audycjach telewizyjnych i radiowych.

 

Kalendarium Pomorskie

Kalendarium na 2016

 Kalendarium na 2017

 Kalendarium na 2018

 Kalendarium na 2019

 Kalendarium na 2020

 Kalendarium na 2021

 Kalendarium na 2022

Źródła typu Wiki


 

Instytucja Kultury Marszałka Województwa Zachodniopomorskieg