Nasza strona WWW korzysta z plików cookies.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, statystycznych, a także w celu personalizacji strony WWW do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Przeglądarka internetowa, z której Państwo korzystacie, umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Dokumenty życia społecznego

DOKUMENTY ŻYCIA SPOŁECZNEGO

zwane też „dokumentami chwili", „drukami ulotnymi”, „efemerydami" lub „dokumentami niekonwencjonalnymi” to wszelkiego rodzaju niewielkie druki o charakterze dokumentacyjnym, informacyjnym, reklamowym i propagandowym, rejestrujące bieżące wydarzenia społeczne, kulturalne i polityczne w różnych ich aspektach i przejawach. Mają charakter praktyczny lub okazjonalny, posiadają krótkotrwałą wartość użytkową i są kierowane do określonego przez wydawcę, najczęściej niewielkiego, kręgu odbiorców. Wynikają z działalności różnych grup społecznych (instytucji i organizacji). Ukazują się w formie broszur, jednodniówek, afiszy, plakatów, programów, zaproszeń, prospektów, druków reklamowych, ulotek, instrukcji, biuletynów, sprawozdań.  Ich wartość, postrzegana w krótkiej perspektywie czasowej, jest zazwyczaj nikła. Z biegiem czasu wzrasta znaczenie dżs-ów i mogą stać się cennym materiałem badawczym.

W Książnicy Pomorskiej w Sekcji Dokumentów Życia Społecznego gromadzone są dżs-y ogólnopolskie, z terenu całego kraju, na podstawie egzemplarza obowiązkowego, z wyłączeniem województwa zachodniopomorskiego (dżs-y dotyczące województwa zachodniopomorskiego udostępniane są w Czytelni Pomorzoznawczej). Zbiór dokumentów życia społecznego w Sekcji liczy ok. 130 tys. jednostek i zawiera materiały powstałe po 1968 r.

KOLEKCJA JEDNODNIÓWEK

zawiera czasopisma okolicznościowe wydane jednorazowo zwykle przez instytucje, organizacje, stowarzyszenia, z okazji ważnych wydarzeń (rocznice, zjazdy, konferencje itp.).

KOLEKCJA WILNIANA

zawiera dżs-y dotyczące przeszłości Wilna i Ziemi Wileńskiej, w skład jej wchodzą wszelkiego rodzaju niewielkie druki informujące o wydarzeniach społecznych, kulturalnych i politycznych w różnych ich aspektach i przejawach.

KOLEKCJA WYDAWNICTW STATYSTYCZNYCH

składa się z publikacji Głównego Urzędu Statystycznego i podległych mu wojewódzkich urzędów statystycznych. Zawiera bieżącą, aktualną informację statystyczną charakteryzującą sytuację ekonomiczną, demograficzną, społeczną kraju. Gromadzona jest w sekcji od roku 1989. Do ciekawych tytułów należą zeszyty serii „Informacje i Opracowania Statystyczne”.  

KOLEKCJA CZASOPISM NIEZALEŻNYCH (1980-1989)

obejmuje polskie czasopisma niezależne publikowane w drugim obiegu wydawniczym w latach 1980-1989 (z wyłączeniem terenu dawnego województwa szczecińskiego).

Dokumenty życia społecznego udostępniane są w Czytelni Zbiorów Specjalnych.Instytucja Kultury Marszałka Województwa Zachodniopomorskieg