Nasza strona WWW korzysta z plików cookies.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, statystycznych, a także w celu personalizacji strony WWW do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Przeglądarka internetowa, z której Państwo korzystacie, umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Rozbudowa Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej "Pomerania"

 

  

        

Projekt "Rozudowa Zachodniopomorskiej Bilioteki Cyfrowej "Pomerania" realizowany jest w ramach Programu Kultura+, priorytet Digitalizacja" ze środków MKiDN oraz budżetu województwa zachodniopomorskiego.

Zachodniopomorska biblioteka Cyfrowa „Pomerania” została utworzona w 2008 r. jako centralna biblioteka cyfrowa regionu. Jej zadaniem jest ochrona narodowego i regionalnego dziedzictwa kulturowego, archiwizacja najcenniejszych zbiorów, rozszerzenie zakresu usług elektronicznych, wspieranie rozwoju regionu poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a także zapewnienie wolnego dostęp do zasobów informacyjnych, naukowych oraz regionalnego i narodowego dziedzictwa kulturowego za pośrednictwem Internetu.Celem głównym  jest ochrona unikatowych zbiorów Książnicy Pomorskiej, umożliwiająca pełne udostępnianie wymagających szczególnej ochrony zbiorów.

W ramach niniejszego projektu zakłada się zdigitalizowanie regionalnych dokumentów życia społecznego z lat 1946-1950, które swym zasięgiem obejmują powstawanie polskiej jurysdykcji oraz polskiej administracji państwowej na ziemiach dzisiejszego regionu zachodniopomorskiego, powstawanie i organizacja życia społecznokulturalnego mieszkańców miasta i regionu. Rodzaj zasobu obejmuje unikatowe ulotki, plakaty, afisze, obwieszczenia, zarządzenia, odezwy. Szacowana liczba skanów około 1.800.  Regionalne czasopisma niezależne (bezdebitowe) tzw. drugiego obiegu z lat 1976-1989 w ilości 119 typowanych tytułów w skład których wchodzą czasopisma regionalne, lokalne i środowiskowe, cykliczne komunikaty i biuletyny o charakterze społeczno-politycznym, drukowane i powielane na powielaczach, sitodrukach, offsetach i składopisach z użyciem papieru złej jakości. Szacowana liczba skanów około 9.000 Projekt obejmuje także digitalizację regionalnych, niezależnych dokumentów życia społecznego z lat 1976-1989. Rodzaj zasobu to unikalne ulotki, odezwy, plakaty Szacowana ilość skanów około 400.  Zakłada się zdigitalizowanie tzw. jednodniówek, czyli specjalne, okolicznościowe publikacje rozpowszechniane z okazji ważnych wydarzeń i okoliczności z lat 1946-1985 w ilości 61 tytułów.

Zbiory rękopiśmienne do digitalizacji to kolekcja niezwykle cennych listów Stanisława Ignacego Witkiewicza do żony Jadwigi, pisanych w latach 1924-1939. Kolekcja liczy 1289 listów i wszystkie one winny być zdigitalizowane. Liczba skanów to około 3 tys. skanów Proponowane do projektu stare druki (XVI-XVIII wiek) są zmikrofilmowane, jakość kopii „matki” pozwala na wykonanie około 63 tys skanów. Druki te są unikatowe i obejmują całość kolekcji pomeraników posiadanych przez Książnicę Pomorską. Obok najważniejszych dzieł historiograficznych, dotyczących przeszłości Pomorza licznie reprezentowane są druki okolicznościowe wydawane z okazji uroczystości państwowych jak i prywatnych, dysertacje naukowe profesorów i studentów pomorskich uczelni. Zbiory muzyczne przeznaczone do digitalizacji to nuty polskich kompozytorów z XIX i początku XX wieku.

W zbiorach Książnicy znajdują się również polskie książki z zakresu wiedzy o muzyce z tego samego okresu, czyli z przełomu XIX i XX wieku. Zdigitalizowanie tych książek zamknie się w około 2 tys skanów. Nuty, to utwory kompozytorów polskich (m. in. Maurycy Moszkowski, Ignacy Jan Paderewski, Zygmunt Stojowski, Karol Lipiński, Józef Wieniawski), polskie druki muzyczne zawierające zarówno utwory kompozytorów polskich (np. Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko, Władysław Żeleński, Karol Mikuli, Juliusz Wertheim) jak i zagranicznych. Szacowana liczba skanów to około 4.000.

Instytucja Kultury Marszałka Województwa Zachodniopomorskieg