Czytelnia Czasopism

 Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 9:00 – 20:00
sobota 9:00 – 15:00

___________________________________________________________________

tel.  91 48 19 360
e-mail: czyt.czasopism@ksiaznica.szczecin.pl

Czytelnia mieści się w budynku III, wejście od ul. Podgórnej, I piętro.

            

Księgozbiór podręczny czytelni liczy ok. 3 tys. tytułów czasopism bieżących. Są to zarówno periodyki  fachowe i naukowe, jak i społeczno-polityczne, ekonomiczne, kulturalno-literackie czy regionalne. Z części bieżących tytułów można korzystać na zasadzie wolnego dostępu do półek, pozostałe gromadzone są w magazynie podręcznym czytelni. Czasopisma archiwalne udostępniane są na podstawie rewersów wypełnianych przez czytelników. Ostatnie zamówienia przyjmowane są o godz.19.00 w dni powszednie i o godz. 14.00 w soboty.

Zamówienia na czasopisma przechowywane w magazynach składowych znajdujących się poza terenem  siedziby głównej Książnicy Pomorskiej realizowane są raz w tygodniu w zależności od możliwości transportowych Biblioteki.

Czasopisma, z wyjątkiem dużych formatów (Pr IV), wydawane są czytelnikom do kserowania w punkcie kserograficznym.

W czytelni do dyspozycji czytelników znajdują się stanowiska komputerowe z dostępem do:

  • Internetu
  • dzienników i czasopism elektronicznych
  • Cyfrowej Wypożyczalni Międzybibliotecznej Publikacji Naukowych Academica
  • Systemu Informacji Prawnej Legalis
  • Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej "Pomerania".

Czytelnia oferuje stanowiska z czytnikami do korzystania z czasopism zmikrofilmowanych. Istnieje możliwość wykonania kopii z mikrofilmów.

Czytelnia Czasopism funkcjonuje w strukturze Działu Udostępniania Zbiorów.