Nasza strona WWW korzysta z plików cookies.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, statystycznych, a także w celu personalizacji strony WWW do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Przeglądarka internetowa, z której Państwo korzystacie, umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Czytam więc jestem i zmieniam świat

Książnica Pomorska w 2013 roku realizuje projekt ”Czytam więc jestem i zmieniam świat”

 Brak etykiety

W ramach planowanego projektu zorganizowane zostaną spotkania, konkursy, warsztaty literackie i teatralne dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza wywodzącej się ze środowisk patologicznych, dla której takie spotkania są dodatkową szansą i możliwością rozwoju. Strategia projektu nastawiona jest na jak najwcześniejszy kontakt dziecka z literaturą i biblioteką, na radość czytania poprzez wytworzenie pozytywnych motywacji do czytania, do książki oraz zjednywanie coraz większej zbiorowości ludzi czytających, pochodzących z różnych środowisk. Realizowane działania mają także być pomocne w poruszaniu się i przebywaniu w przestrzeni zjawisk kulturalnych.  Stanowić będą one również mocną odpowiedź na trudny do przezwyciężenia problem niedostosowania i wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży, które na co dzień nie mają łatwego dostępu do książek i innych dóbr kultury.

Upowszechnianie literatury i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży poprzez działania edukacyjne, oświatowe, kulturalne, promocyjne, służące rozbudzeniu zainteresowania literaturą, jak najszybsze wkroczenie dziecka do królestwa książek i zaaklimatyzowanie go w nim oraz rozwinięcie potrzeby przyjścia do biblioteki – skarbnicy książek i miejsca przyjaznego i otwartego dla każdego czytelnika jest zasadniczym celem wszystkich zamierzeń realizowanych w ramach projektu. Będzie on realizowany m.in. przy pomocy warsztatów literackich i teatralnych. Prowadzący spotkania warsztatowe to twórcy, którzy chcą podzielić się swoimi umiejętnościami i zdobytym już doświadczeniem pisarskim i teatralnym. Dzięki realizacji zadania młodzi ludzie uświadomią sobie jak ogromne znaczenie ma czytanie dla rozwoju emocjonalnego, umysłowego, moralnego. Sięganie po dobrą literaturę i czytanie stanie się dla nich nie tylko rozrywką i sposobem spędzania czasu wolnego, lecz także poznawaniem rzeczy niezwykłych za pośrednictwem literatury i niezmiernie ważną umiejętnością umożliwiającą zwiększenie potencjału twórczego oraz całokształtu życiowych możliwości. Realizacja zadania pozwoli zaplanować systematyczny program działań, który posłuży zatrzymaniu pogłębiającego się procesu „umierania książki i czytelnictwa” – młodzi ludzie uczestniczący w spotkaniach i warsztatach dowiedzą się, że czytanie książek jest czymś wartym uwagi i atrakcyjnym i zechcą się tą wiedzą podzielić z rówieśnikami, co pozytywnie wpłynie na sytuację czytelnictwa w Polsce. Organizowane w ramach projektu imprezy kierowane są zarówno do dzieci i młodzieży dobrze sytuowanej, jak i wywodzącej się ze środowisk „trudnych”, borykających się z problemem społecznego wykluczenia. Młodzieży, która musi pokonać istotne bariery w życiu oraz tym rówieśnikom, którzy z owymi ograniczeniami na co dzień się nie stykają, zaprezentowana zostanie różnorodna twórczość, co będzie miało moc wychowawczą i zaowocuje pogłębieniem wrażliwości i zrozumieniem młodych ludzi dla osób z problemami tak odmiennymi od ich własnych. Młodzież i dzieci uzyskają dostęp do fachowej wiedzy podanej w sposób atrakcyjny i przystępny zarazem, staną się ludźmi bardziej otwartymi, chętnymi do pomocy i przekazywania swoich zainteresowań innym, uświadomią swoim znajomym i kolegom, że warto przyjść do biblioteki, jako do miejsca oferującego wiele atrakcji i przydatnego tak do nauki, jak i rozrywki. Rozwój intelektualny młodych ludzi, pogłębienie ich wrażliwości, a także wzmocnienie pozytywnego obrazu instytucji kultury, jakimi są biblioteki, będzie stanowić rezultat i przyniesie wymierne korzyści z realizacji zadania.

Projekt i podejmowane w ramach niego działania przyczyni się do integracji dzieci i młodzieży pochodzących ze skrajnie różnych środowisk, zapewni atrakcyjną formę spędzania czasu i ułatwi start w życie i dorosłość tym młodym ludziom, którzy borykają się z problemem wykluczenia społecznego.

W ramach realizacji projektu Książnica Pomorska planuje zorganizować:

styczeń - wydarzenie artystyczne  „Jak wróbelek Elemelek chciał zostać kolędnikiem” - przedstawienie teatralne; realizacja bloku tematycznego "Literatura i Teatr"; czytanie bajek, zorganizowanie konkursu dla dzieci, lekcje biblioteczne, zwiedzanie Książnicy Pomorskiej, warsztaty instruktażowe dla licealistów "Zaczarowany Przystanek - Biblioteka", ogłoszenie konkursu plastyczno i literackiego "Mruczę więc jestem".     

luty - realizacja programu "Czytanie zbliża", zorganizowanie warsztatów teatralnych "Teatr od kuchni "; spotkanie edukacyjne dla gimnazjalistów i rodziców z okazji Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu "Wiarygodność informacji w Internecie" i "Cyberprzemoc"; przeprowadzenie lekcji bibliotecznych, zwiedzanie Książnicy Pomorskiej, warsztaty instruktażowe "Zaczarowany Przystanek - Biblioteka"; czytanie w Książnicy Pomorskiej połączone z konkursami literacko–plastycznymi.

marzec - realizacja programu "Bajki naszego dzieciństwa", czytanie bajek dla dzieci, konkursy dla dzieci, przeprowadzenie lekcji bibliotecznych, zwiedzanie Książnicy Pomorskiej, warsztaty szkoleniowe "Zaczarowany Przystanek - Biblioteka".

kwiecień  - zorganizowanie spotkania "Mruczę więc jestem" połączone z wystawą, rozstrzygnięcie konkursu literackiego i plastycznego, który ogłoszony zostanie w styczniu; realizacja bloku tematycznego "Literatura i Przyroda", lekcje biblioteczne, zwiedzanie Książnicy Pomorskiej, warsztaty "Zaczarowany Przystanek - Biblioteka", czytanie w Książnicy Pomorskiej połączone z konkursem literackimi i plastycznym.

maj - zorganizowanie Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, realizacja programu "W krainie literatury regionalnej", lekcje biblioteczne, zwiedzanie Książnicy Pomorskiej, warsztaty "Zaczarowany Przystanek - Biblioteka", czytanie bajek w Książnicy Pomorskiej połączone z konkursami czytelniczymi.

czerwiec - ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom czyli imprezy czytelnicze dla dzieci i młodzieży połączone z konkursami literackimi i plastycznymi, spotkanie w Schronisku dla Rodzin Bezdomnych "Rodzinna podróż do Królestwa Bajek - Bajkolandii", realizacja programu "Witajcie w naszej bajce" oraz programu "Czytanie zbliża" połączone z konkursami literackimi i plastycznymi, spotkanie w Przedszkolach Publiczych nr 29 i nr 80 z cyklu "Czy znasz tę bajkę", spotkanie w Książnicy Pomorskiej „Bajkowy zawrót głowy", spotkanie zorganizowane w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii  połączone z konkursami, spotkanie w Świetlicy Środowiskowej Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii i Towarzystwa Autyzmu, zorganizowanie spotkania autorskiego z panią J.M. Chmielewską połączone z elementami warsztatów twórczego pisania, lekcje biblioteczne, zwiedzanie Książnicy Pomorskiej, warsztaty szkoleniowe "Zaczarowany Przystanek - Biblioteka".

wrzesień - spotkanie "Aby przetrwały bajki", spotkanie w Dziale Reprografii i Konserwacji Zbiorów Książnicy Pomorskiej, lekcje biblioteczne, zwiedzanie Książnicy Pomorskiej, warsztaty szkoleniowe "Zaczarowany Przystanek - Biblioteka", czytanie w Książnicy Pomorskiej połączone z konkursami plastycznymi i literackimi

październik - przygotowanie i ogłoszenie laureatów konkursu "Wybieramy Bajkowego Bohatera roku 2013/2014”, lekcje biblioteczne, zwiedzanie Książnicy Pomorskiej, warsztaty szkoleniowe "Zaczarowany Przystanek - Biblioteka", organizacja warsztaów "W kręgu zaczarowanych rymowanek i „Spotkanie z misiami", czytanie w Książnicy Pomorskiej połączone z konkursami dla dzieci.

listopad - wydarzenie artystyczne z okazji "Światowego Dnia Postaci z Bajek" oraz rozstrzygnięcie konkursu pt :"Bajkowy Bohater roku 2013/2014”, czytanie bajek przez aktorów w scenografii Teatru Lalek "Pleciuga” zbliża” połączone z konkursami, lekcje biblioteczne, zwiedzanie Książnicy Pomorskiej, warsztaty szkoleniowe "Zaczarowany Przystanek - Biblioteka".

grudzień - spotkanie "Mikołajki z bajką", czytanie bajek w Książnicy Pomorskiej połączone z rozdaniem paczek dla dzieci z okazji Dnia Mikołaja, lekcje biblioteczne, zwiedzanie Książnicy Pomorskiej, warsztaty szkoleniowe "Zaczarowany Przystanek - Biblioteka".

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

                                                                                                                  

 

 

 

Instytucja Kultury Marszałka Województwa Zachodniopomorskieg