Nasza strona WWW korzysta z plików cookies.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, statystycznych, a także w celu personalizacji strony WWW do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Przeglądarka internetowa, z której Państwo korzystacie, umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie

Tytuł projektu: „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie”
Nazwa beneficjenta
: Książnica Pomorska im. St. Staszica w Szczecinie
Wartość projektu
: 3 973 222,47 PLN

Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1, oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w wysokości 2 741 005,32 PLN.

Głównym celem projektu jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez utworzenie regionalnego centrum digitalizacji materiałów bibliotecznych, a także zwiększenie dostępności społeczeństwa do zbiorów bibliotecznych, w tym w formie cyfrowej poprzez unowocześnienie zaplecza sprzętowego pozwalające na stworzenie regionalnej biblioteki mediów cyfrowych. Książnica Pomorska, jako depozytariusz tego dziedzictwa, czuje się za nie w naturalny sposób odpowiedzialna i podejmuje wszelkie działania służące jego ratowaniu, dlatego też tak dużą wagę przywiązuje do przedmiotowego projektu. Jego realizacja spowoduje, że przed unicestwieniem uchronione zostaną zbiory o wielkiej wartości historycznej i kulturowej, które bez działań składających się na projekt byłyby skazane na zapomnienie i zniszczenie.

Wiele najcenniejszych zbiorów w Książnicy Pomorskiej liczy sobie dziesiątki, a nawet setki lat, a ich stan ulega naturalnemu pogorszeniu, czemu nie przeciwdziałają nawet fachowe zabiegi konserwatorskie - w efekcie czego zbiory te nie nadają się do udostępniania osobom korzystającym z usług biblioteki. Jedynie digitalizacja i wprowadzenie do zasobu cyfrowego pozwoli ocalić je przed zniszczeniem i umożliwi zachowanie dla przyszłych pokoleń. Tym samym staną się one powszechniej dostępne, zostaną w należyty sposób zabezpieczone i stanowić będą bezcenne źródło wiedzy oraz doskonały materiał badawczy. Ze zdigitalizowanych zbiorów korzystać będą mogli czytelnicy, którzy dotąd nie mieli możliwości zapoznać się z ich treścią. Projekt „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie” będzie miał oddziaływanie ponadregionalne, ponieważ z cennych zasobów Książnicy Pomorskiej można będzie korzystać z poziomu przeglądarki internetowej dostosowanej również do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zdigitalizowanie zbiorów całej biblioteki pozwoli na zachowanie ciągłości historycznej i kulturowej, a naukowcom i historykom umożliwi prowadzenie rzetelnych badań naukowych, zaś pozostałym osobom interesującym się historią da szansę zapoznania się w jednym miejscu z całością materiału, do którego dotąd nie miały dostępu. Wielu materiałów nie można udostępniać fizycznie poza biblioteką ze względu na ich zły stan zachowania a przede wszystkim z uwagi na unikatowy charakter i wartość. Realizacja projektu pozwoli zainteresowanym zbiorami osobom mieszkającym w dowolnym miejscu skorzystać z nich w wersji cyfrowej.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje następujące rodzaje zadań:

  • prace przygotowawcze,
  • zakup sprzętu i wyposażenia centrum digitalizacji,
  • zakup sprzętu i wyposażenia repozytorium do archiwizacji i zabezpieczenia zbiorów zdigitalizowanych,
  • zakup sprzętu i wyposażenia do e-czytelni i e-wypożyczalni oraz dostosowanie strony www,
  • promocja projektu.

Inwestycja została zakończona w maju 2018.

Promocja projektu:

grudzień 2017 - artykuł w Głosie Szczecińskim 
luty 2018 - Informacja w Polskim Radiu Szczecin
marzec 2018 - Informacja w Radiu RMF MAXX
maj 2018 - artykuł w prasie - Głos Szczeciński
maj 2018 - Konferencja 24-25 maja 2018 - Zbiory specjalne w bibliotekach polskich a problematyka cyfryzacji
maj 2018 - film promocyjny

Instytucja Kultury Marszałka Województwa Zachodniopomorskieg