Nasza strona WWW korzysta z plików cookies.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, statystycznych, a także w celu personalizacji strony WWW do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Przeglądarka internetowa, z której Państwo korzystacie, umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Konserwacja inkunabułu Bonaventura s., Opuscula, Strasbourg, wyd. Martin Flach, 31 X 1489”

 

Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w roku 2015 r. realizuje projekt pn. „Konserwacja inkunabułu Bonaventura s., Opuscula, Strasbourg, wyd. Martin Flach, 31 X 1489”.

W ramach zadania zaplanowane jest przeprowadzenie pełnej konserwacji jednego inkunabułu. Dzieło św. Bonawentury to unikatowy w skali europejskiej, jedyny w Polsce i najcenniejszy dla dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodniego inkunabuł, który przechowywany jest w kolekcji Książnicy Pomorskiej i zaliczany jest do Narodowego Zasobu Bibliotecznego. To co wpływa na jego wartość i indywidualność to drzeworytowa, ręcznie kolorowana rycina na wyklejce pokrywającej górną okładzinę. Datowana jest na rok 1485. Drugi znany w Europie egzemplarz wydany w tej samej formie posiada Staatsbibliothek w Bambergu. Rycina ukazuje św. Bonawenturę, w stroju franciszkańskim, siedzącego przy pulpicie z książką i krucyfiksem w dłoni. Obecny, zły stan inkunabułu uniemożliwia jego udostępnianie badaczom i prowadzenie specjalistycznych badań naukowych.

 Celem realizacji zadania są działania, które prowadzić będą do zachowania i przywrócenia stanu właściwego wybranego obiektu zagrożonego nieodwracalnym uszkodzeniem. Prace konserwatorskie są absolutnie niezbędne i konieczne. Bez ich przeprowadzenia nastąpi całkowita degradacja inkunabułu, stanie się on obiektem bezużytecznym, pozbawionym zarówno wartości naukowej jak i kulturalnej. Jego degradacja postępuje w niezwykle szybkim tempie i jedynie właściwa i niezbędna konserwacja może jej zapobiec i pozwoli zachować inkunabuł w zadowalającym stanie dla potomności.

Główna koncepcja zadania opiera się przede wszystkim na wykorzystaniu dostępnych technik konserwatorskich w celu przywrócenia pierwotnego stanu księgi. Konserwacja unikatowego inkunabułu zahamuje proces destrukcji, przywróci pierwotny blask, ukaże jego walory artystyczne i użytkowe, oraz przedłuży trwałość materiałów, z jakich jest wykonany czyli papier i skóry. Po przebadaniu i przeanalizowaniu stanu zachowania inkunabułu przyjęto koncepcję przeprowadzenia pełnej konserwacji wszystkich kart w bloku oraz rekonstrukcji oprawy z zachowaniem wszystkich oryginalnych elementów z XV wieku.

Przywrócenie stanu pierwotnego inkunabułowi umożliwi również korzystanie z niego naukowcom i badaczom kultury oraz filologom, dzięki czemu nabyta zostanie wiedza na temat dóbr kultury na terenie RP.

Po przeprowadzonej konserwacji inkunabuł zostanie także zdigitalizowany i umieszczony w zasobie Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej „Pomerania”.

W trakcie konserwacji nakręcony zostanie film obrazujący poszczególne etapy prac konserwatorskich od ich rozpoczęcia aż do samego zakończenia. Film będzie pokazywany odwiedzającym Książnicę grupom szkolnym oraz historykom i naukowcom, którzy dzięki niemu będą mogli pogłębić swoją wiedzę i zapoznać się z procesem konserwacji tak cennego obiektu muzealnego.

 Po zakończeniu konserwacji zorganizowane zostaną dwie wystawy pod wspólną nazwą „Dzieło św. Bonawentury w nowej odsłonie". Pierwsza wystawa zorganizowana zostanie w  Książnicy Pomorskiej im. St. Staszica w Sali im. Zbigniewa Herberta. Obecnie inkunabuł jest własnością biblioteki i zasadnym jest że pierwsza wystawa zostanie zorganizowana w instytucji w której jest on na co dzień przechowywany.

Jako, że przez kilkaset lat miejscem przechowywania druku był Stargard Szczeciński i dwie tamtejsze biblioteki, uzasadnione jest również zorganizowanie wystawy w prężnie działającym Muzeum Historyczno – Archeologicznym w Stargardzie Szczecińskim. Znajduje się ono w bezpośrednim sąsiedztwie Kościoła Mariackiego, do którego druk pierwotnie przynależał. W ten sposób również mieszkańcy Stargardu będą mieli możliwość podziwiania księgi.

Podczas każdej z wystaw zaprezentowany zostanie inkunabuł po zabiegach konserwatorskich oraz plansze obrazujące stan degradacji księgi z okresu poprzedzającego konserwację.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na obie organizowane w ramach projektu wystawy. O ich terminach będziemy informować na bieżąco.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

MKiDN_Logo

Pliki:

MKiDN_Logo - typ: Plik graficzny
Instytucja Kultury Marszałka Województwa Zachodniopomorskieg