Bibliografia Pomorza Zachodniego

Uruchom Bibliografię

 

Baza  Bibliografia Pomorza Zachodniego tworzona jest od 2000 roku. Rejestrowane są w niej na bieżąco opisy bibliograficzne różnego typu dokumentów: książek, czasopism, artykułów z czasopism i gazet ogólnokrajowych i regionalnych, map, utworów (rozpraw z prac zbiorowych) i fragmentów (rozdziały i ustępy wydawnictw i utworów), materiałów konferencyjnych, recenzji książek i sztuk teatralnych, polemik, dokumentów elektronicznych.

Bibliografia rejestruje dokumenty,  jakie ukazały się na terenie kraju i zagranicą, których treść związana jest z Pomorzem Zachodnim jako całością i z poszczególnymi miejscowościami należącymi do regionu.  Przedmiotem zainteresowania naszej bibliografii są także instytucje działające na terenie Pomorza Zachodniego oraz osoby zamieszkujące region. Odnaleźć w niej można również informacje o odbywających się na terenie Pomorza Zachodniego imprezach, zjazdach, konferencjach czy wystawach. Ponadto rejestrowana jest twórczość literacka mieszkańców regionu – bez względu na tematykę powstających utworów.

Obszar Pomorza Zachodniego w bazie Bibliografia Pomorza Zachodniego obejmuje obecne województwo zachodniopomorskie, oraz powiaty słupski, lęborski, bytowski i człuchowski (obecnie w granicach województwa pomorskiego) i obszar niemieckiego powiatu Mecklenburg-Vorpommern dla których rejestrowane są wyłącznie dokumenty o treści historycznej do roku 1945.

Baza stanowi znakomite źródło informacji dla osób poszukujących literatury na temat Pomorza Zachodniego i nieodzowną pomoc przy pisaniu prac naukowych, magisterskich, licencjackich czy szkolnych wypracowań. W poszukiwaniach można korzystać z 6 indeksów: autor, tytuł, (także tytuł czasopisma, w którym zamieszczone są opisywane dokumenty), seria, temat, dowolne słowo z opisu, rok.

Uzupełnieniem bazy jest Bibliografia Pomorza Zachodniego wydana drukiem i na nośniku elektronicznym  (CD-ROM). Kolejne jej tomy rejestrują:

  • piśmiennictwo krajowe za lata 1945-1972, 1976-1978, 1980-1981, 1988, 1990-1993,
  • piśmiennictwo zagraniczne za lata 1945-1970.

Wszystkie tomy zostały zdigitalizowane i udostępnione w Zachodniopomorskiej Bibliotece Cyfrowej „Pomerania”.

Bibliografia powstaje w Pracowni Bibliografii Pomorza Zachodniego Książnicy Pomorskiej w Szczecinie i jest częścią ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnych, które pełnią funkcję uzupełniającą w odniesieniu do narodowych wykazów publikacji.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej bazy oraz ze zbiorów naszej Biblioteki.  
Oczekujemy na uwagi, sprostowania i zapytania  - pomorze(at)ksiaznica.szczecin.pl.