Nasza strona WWW korzysta z plików cookies.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, statystycznych, a także w celu personalizacji strony WWW do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Przeglądarka internetowa, z której Państwo korzystacie, umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Książnica Pomorska – na rzecz osób niepełnosprawnych - rok bez barier

Książnica Pomorska w 2013 roku realizuje projekt „ Książnica Pomorska – na rzecz osób niepełnosprawnych  - rok bez barier”.

 Brak etykiety

W ramach planowanego projektu Książnica Pomorska zamierza zorganizować wykłady, prelekcje i spotkania z przedstawicielami środowisk twórczych, które to spotkania skierowane będą do osób z dysfunkcją wzroku. Projekt zakłada promocję i prezentację aktywności twórczej niepełnosprawnych użytkowników biblioteki, zarówno dorosłych, jak i dzieci. Promocja tej aktywności polegać ma na organizowaniu wystaw ich prac plastycznych, prac literackich oraz koncertów muzycznych, których wykonawcami będą grające na różnych instrumentach osoby niedowidzące. Wszystkie podejmowane działania mają również na celu integrację środowisk ludzi niewidomych we własnym kręgu, a także poza nim. Realizowane działania mają być pomocne w poruszaniu się osób niesprawnych wzrokowo w przestrzeni zjawisk kulturalnych za pośrednictwem prowadzonej edukacji, informacji i wszechstronnej pomocy merytorycznej.

Integracja i aktywizacja środowiska osób z dysfunkcją wzroku, a także szerokie zaznajamianie z problemami osób dotkniętych niesprawnością jest zasadniczym celem wszystkich zamierzeń podejmowanych w ramach niniejszego projektu. Celem równie istotnym jest edukacja skierowana do osób niewidomych, która realizowana będzie poprzez prowadzenie warsztatów szkoleniowych plastycznych, literackich oraz muzycznych.

Warsztaty plastyczne, prowadzone przez profesjonalnych twórców – często także niedowidzących – pełnią niezwykle ważną funkcję rehabilitacyjną i terapeutyczną, niosą satysfakcję, poczucie zadowolenia i, co niezwykle ważne, zaspokajają potrzebę samorealizacji. Warsztaty literackie mają na celu wymianę doświadczeń pozyskiwanych w żywej dyskusji nad prezentowaną prozą i poezją, mają zgłębić tajniki warsztatu literackiego, udoskonalić umiejętności recytatorskie. Prowadzący spotkania warsztatowe to twórcy związani ze środowiskiem osób niewidomych, a także ci, którzy z nim niezwiązani, chcą podzielić się swymi umiejętnościami i zdobytym już doświadczeniem pisarskim. Spotkania muzyczne i współpraca z pedagogami ze szkół muzycznych mają na celu otwarcie się na uzdolnioną wokalnie i instrumentalnie młodzież i wychwytywanie talentów poprzez możliwość ich publicznej prezentacji. Realizowane zadanie ma na celu podnoszenie społecznej świadomości w zakresie potrzeb, problemów i trudności, z jakimi boryka się środowisko osób z dysfunkcją wzroku. Organizowane imprezy kierowane są do dzieci i młodzieży ze szkół z klasami integracyjnymi, do których uczęszczają dzieci niewidome, a także do tej młodzieży, która z rówieśnikami dotkniętymi kalectwem nie spotyka się często. Prezentacja różnorodnej twórczości młodzieży, która musi pokonać istotne bariery, rówieśnikom nieznającym tych ograniczeń, pełni znakomitą funkcję wychowawczą, pogłębiając wrażliwość i zrozumienie młodych ludzi wobec osób z tak odmiennymi niż ich problemami.

Projekt zakłada całoroczne warsztaty plastyczne oraz comiesięczne warsztaty literackie. Zaplanowane działania to również współpraca z dziećmi i młodzieżą szkolną. Książnica Pomorska zamierza pełnić funkcję wychowawczą wobec nich, uczulić ich na problemy ludzi niewidomych. Zamierzone jest również integrowanie środowiska szkolnego. Na każdą tego typu imprezę z udziałem niewidomych dzieci zaproszeni zostaną ich sprawni wzrokowo rówieśnicy.

W ramach realizacji projektu Książnica Pomorska planuje zorganizować:

styczeń
- Spotkanie z cyklu: „Sylwetki sławnych postaci literackich, życie i twórczość -  Janusz Korczak” - prelekcja Cecylii Judek  (wzbogacona prezentacją  multimedialną), warsztaty literackie i plastyczne

luty - "Miłość w literaturze” – spotkanie z okazji Walentynek, zorganizowanie warsztatów literackich i plastycznych.

marzec - Prelekcja Ryszarda Kotli „Szlaki turystyczne Szczecina”, zorganizowanie warsztatów literackich i plastycznych.

kwiecień - „Wielkanoc z czasów mojej młodości” - integracyjne spotkanie powielkanocne połączone z prelekcją Ryszarda Kotli na temat obrzędów, zwyczajów i obyczajów wielkanocnych, zorganizowanie warsztatów literackich i plastycznych.     

maj - konkurs muzyczno-poetycki "W sercu ciągle maj", zorganizowanie warsztatów literackich i plastycznych.

czerwiec – spotkanie z cyklu "Poznajemy obce kraje. Kapadocja", zorganizowanie warsztatów literackich i plastycznych.

wrzesień - spotkanie autorskie poety Czesława Bajurnego oraz jego morskie opowieści o Antarktydzie (z czasów jego młodości), zorganizowanie warsztatów literackich i plastycznych.                

październik - "Jesień idzie przez park" - integracyjne spotkanie promujące talenty muzyczno-recytatorskie osób z dysfunkcją wzroku, zorganizowanie warsztatów literackich i plastycznych.                

listopad - Zaduszki Literackie pt. "Serca biciem" poświęcone przyjaciołom, których nie ma już wśród nas, zorganizowanie warsztatów literackich i plastycznych.               

grudzień - wystawa powarsztatowa. Prezentacja twórczości artystycznej uczestników warsztatów plastycznych (obrazów, różnych prac ręcznych itp.). Podczas  wystawy wystąpią laureaci ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego organizowanego przez Dom Kultury Delta w Szczecinie-Dąbiu; spotkanie pastorałkowe „Wśród nocnej ciszy…", prezentacja jasełek w wykonaniu młodzieży szkolnej (uczniów gimnazjum), zorganizowanie warsztatów literackich i plastycznych.                 

W ramach projektu odbędą się również całoroczne warsztaty literackie i plastyczne.

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

Instytucja Kultury Marszałka Województwa Zachodniopomorskieg