Komunikaty i wydarzenia

Data publikacji: 26.05.2011
Zasoby Archiwum Państwowego w Szczecinie w ZBC

Rozpoczęto wdrażanie systemu dLibra w Archiwum Państwowym w Szczecinie.

Przystąpiono również do opracowania i publikacji  dokumentów w Zachodniopomorskiej Bibliotece Cyfrowej "Pomerania". Wśród pierwszych publikacji znalazły się: Rocznik-Informator Pomorza Zachodniego 1945-1948, Regesten zu den Urkunden des Klosters Colbatz oraz Mapa jeziora Miedwie z XVI wieku.  W zasobie ZBC znajdą się również dokumenty z kolekcji archiwaliów, w związku z tym konieczna była modyfikacja struktury metadanych opisujących obiekty cyfrowe. Modyfikacja polegała na dodaniu do zestawu informacji opisujących obiekt następujących pól: nazwa zespołu archiwalnego, numer zespołu archiwalnego oraz sygnatura zespołu.


oprac.: Lilia Marcinkiewicz