Zmiana adresu e-mail

W celu zmiany lub podania swego adresu e-mail należy zalogować się na swoje konto (czynność opisana w "Dostęp do konta czytelnika", wybrać opcję „Adres” i wprowadzić lub zmienić swój adres e-mail (jeżeli uległ zmianie). W celu aktualizacji adresu zamieszkania należy osobiście zgłosić się do Książnicy Pomorskiej, do punktu rejestracji czytelników. Podanie adresu e-mail bardzo ułatwia kontakt z czytelnikami, ponieważ umożliwia wysyłanie e-maili przypominających o terminach zwrotu, wypożyczeniach przeterminowanych oraz rezerwacjach materiałów bibliotecznych.