Biuletyn Informacji Publicznej Instytucja Kultury Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Zdjęcia z wydarzeń

Wystawa jubileuszowa z okazji X-lecia SAIE BARWY CZASU

Otwarcie wystawy jubileuszowej z okazji X-lecia SAIE BARWY CZASU miało miejsce 20 stycznia 2012 r. w Sali pod Piramidą. Stowarzyszenie Artystyczne Integracji Europejskiej SAIE istnieje od 22 lutego 2002 r. Ma za zadanie integrację środowisk artystycznych poprzez zrzeszanie twórców nie tylko z Polski, ale i spoza jej granic. Do SAIE należą artyści m.in. ze Szczecina, Wolina, Częstochowy, Katowic, Wrocławia, Koszalina, Lublina, z Londynu, niemieckich miast: Gerswalde, Bochum, Lubeki, Magdeburga, Berlina oraz z Witebska na Białorusi. Stowarzyszenie jest otwarte dla każdego, kto ma artystyczną pasję, talent i własną wizję świata. Swoje miejsce znajdują tu zarówno artyści profesjonalni jak i amatorzy.

1 2