Biuletyn Informacji Publicznej Instytucja Kultury Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Zdjęcia z wydarzeń

Promocja książki: "Trieglaff. Eine pommersche Lebenswelt zwischen Kirche und Politik 1807- 1948"

19 października 2011 roku miała miejsce promocja książki prof. Rudolfa von Thaddena "Trieglaff. Eine pommersche Lebenswelt zwischen Kirche und Politik 1807- 1948". Opisuje ona dzieje majątku Trieglaff (obecnie Trzygłów) od momentu oblężenia przez wojska armii Napoleona w 1807 r. do wkroczenia Armii Czerwonej w 1945 r.