Biuletyn Informacji Publicznej Instytucja Kultury Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Zdjęcia z wydarzeń

Konferencja "Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek"

6 kwietnia 2001 w Książnicy Pomorskiej odbyła się konferencja "Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek". Organizatorami spotkania byli: Instytut Książki w Krakowie, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie. Podczas spotkania Dyrektor Instytutu Książki Grzegorz Gauden zaprezentował Program Wieloletni Kultura+. W ramach programu zdefiniowano Priorytet "Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek", którego celem jest wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych. Korzystać z niego będą mogły biblioteki z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i gmin miejskich do 15 000 mieszkańców w latach 2011 - 2015. Specjalnymi gośćmi konferencji byli ambasadorzy Republiki Książki: Magda Materna i Krzysztof Pieczyński.