Zbiory kartograficzne

Zalążek zbioru kartograficznego Książnicy Pomorskiej stanowi zbiór przedwojennej biblioteki miejskiej „Stettiner Stadtbücherei”, w skład którego wchodziły atlasy, mapy, plany i panoramy miast, szczególnie Szczecina.

Do najcenniejszych atlasów w kolekcji należy atlas amsterdamskiej oficyny wydawniczej Wilhelma i Johanna Blaeu wydany w latach 1642-1647. Tom 1 zawiera głównie mapy Europy, a wśród nich mapę Polski. Mapa Pomorza i Rugii opracowana jest przez Eilhardo Lubinusa. Cenne są także dwa atlasy wydanew XVIII w. w norymberskiej oficynie Jana Baptysty Homanna z mapami miedziorytniczymi słynnych kartografów: T. Mayera i G. De L Isle. Na uwagę zasługuje wydany w 1772 roku „Atlas dziecinny”  z 24 kolorowymi mapami – pierwszy wydany w Polsce atlas w języku ojczystym. Stare plany i panoramy Szczecina dają obraz rozwoju miasta począwszy od XVI w. do czasów współczesnych (m.in. „Alten Stettin” z ok. 1590 roku G. Bruina, miedzioryt E. Dahlberga z 1659 roku).

Zbiory kartograficzne udostępnia się w Czytelni Zbiorów Specjalnych.

Materiały kartograficzne są również dostępne on-line w ZBC "Pomerania":

Plany i widoki Szczecina na przestrzeni dziejów - katalog wystawy
Elementy dekoracyjne map i atlasów: ekspozycja on-line