Zbiory muzyczne

Zbiory muzyczne Książnicy Pomorskiej obejmują: nuty, kasety magnetofonowe, płyty analogowe, w tym zabytkowe egzemplarze szybkoobrotowe, płyty CD, rękopisy muzyczne, muzyczne materiały wtórne (odbitki litograficzne, fotokopie, kserokopie) oraz książki.

Do najcenniejszych muzykaliów można zaliczyć rzadkie wydania oraz pierwodruki z XVIII i XIX wieku, m.in. W. A. Mozarta, L. v. Beethovena, F. Schuberta, R . Schumanna, F. Liszta, F. Chopina, a zwłaszcza szczecińskiego kompozytora C. Loewego. Zbiór pomeraników zawiera rękopisy, książki i wydawnictwa nutowe szczecińskich kompozytorów dawnych i współczesnych.

Zbiory Muzyczne sa udostępniane w Czytelni i Wypożyczalni Muzycznej, mieszczącej się w Gabinecie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.