Biuletyn Informacji Publicznej Instytucja Kultury Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Zbiory ikonograficzne

Zbiory ikonograficzne Książnicy Pomorskiej obejmują:

  • Szuman  obrazy i rysunki, wśród nich prace: Antoniego Uniechowskiego, Xawerego Dunikowskiego, Mariana Walentynowicza, Kiejstuta Bereźnickiego, Jerzego Dudy-Gracza, Franciszka Maśluszczaka i artystów szczecińskich, m.in. Guido Recka, Ziemowita Szumana, Łukasza Niewisiewicza i in.,
  • ekslibrisy, czyli znaki własnościowe książek i zarazem małe dzieła graficzne m.in. Stanisława Ostoi-Chrostowskiego, Ryszarda Mękickiego, Zbigniewa Dolatowskiego i Wojciecha Jakubowskiego oraz ekslibrisy bibliotek, księgarskie i okolicznościowe z terenów Pomorza Zachodniego,
  • Wajda  grafiki, m.in. Władysława Skoczylasa, Stanisława Dawskiego, Andrzeja Wajdy (cykl linorytów z 1948 r. przedstawiający Szczecin),pocztówki zabytkowe z Pomorza Zachodniego, patriotyczne, okolicznościowe a także pocztówki współczesne (ponad 33 tys.),
  • plakaty: kolekcja o walorach artystycznych (Henryk Tomaszewski, Jan Lenica, Franciszek Starowieyski, Daniel Mróz, Waldemar Świerzy, Eugeniusz Get-Stankiewicz, Rafał Olbiński i in.) oraz informacyjnych, rejestrująca m.in. życie kulturalne Szczecina,
  • fotografię zabytkową i współczesną, artystyczną i dokumentalną, np. fotografie Szczecina z przełomu XIX i XX wieku, archiwa fotograficzne redakcji szczecińskiej prasy (tzw. Archiwum „Głosu Szczecińskiego”), szczecińskich fotoreporterów i fotografików, zdjęcia rejestrujące rozwój bibliotek i bibliotekarstwa, fotografie z archiwów prywatnych, fotozestawy oświatowo-propagandowe,
  • Pan Tadeusz  wydawnictwa bibliofilskie, w tym szereg wydań „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, w tym I wydanie z 1834 r., dzieło „Suecia antiqua et hodierna” Erika Dahlberga z 1716 r. oraz dzieło Herwata von Hohenburga (1553–1622), bawarskiego kanclerza, uczonego i kustosza książęcej biblioteki w Monachium pt. „Thesaurus hieroglyphicorum” (1610) – jeden z pierwszych dowodów zainteresowania Europejczyków tajemnicami starożytnego Egiptu. W zbiorach sekcji są również „Ubiory w Polsce 1200–1795” Jana Matejki z 1860 r., „Album widoków historycznych Polski” Napoleona Ordy (Warszawa 1873–1882), album „Wilno” Jana Bułhaka, „Dziesięć ballad o powsinogach beskidzkich” Emila Zegadłowicza z drzeworytami Zbigniewa Pronaszki (1929), Zofii Stryjeńskiej „Tańce polskie” (1927) oraz piękne „Sonety krymskie” wydane przez florencką oficynę Tyszkiewiczów w 1929 roku.
  • Dunikowski  rzeźby,
  • reprodukcje malarstwa wszystkich epok na planszach,
  • medale,
  • przezrocza stanowiące interesujący materiał edukacyjny.

Zbiory ikonograficzne oraz księgozbiór na temat sztuki udostępniane są w Czytelni Zbiorów Specjalnych.