Wystawa "Verba volant, scripta manent!"

                              


Konferencji w Książnicy Pomorskiej towarzyszyła polsko-niemiecka wystawa poświęcona prasie pomorskiej. Wystawa przedstawia historię prasy pomorskiej od XVI do XX wieku. W interesującej formie prezentuje najstarsze gazety i czasopisma pomorskie. Odnosi odbiorców do początków czasopiśmiennictwa i drukarstwa na świecie, prowadząc od zagadnień ogólnych do wątków lokalnych; do redakcji gazet i czasopism pomorskich, do ich drukarzy i wydawców. Wystawa podkreśla bogactwo i różnorodność pomorskiego rynku prasowego poprzez prezentacje najciekawszych tytułów czasopism lokalnych, przytoczone prasowe echa światowych wydarzeń, czy też ciekawe przykłady prasowej grafiki reklamowej.


HEIMAT-JAHRBUCH FÜR GREIFSWALD STADT UND LAND, 1939

  

WOCHENTLICH STETTINISCHE FRAG- UND ANZEIGUNGS-NACHRICHTEN, 1751

BALTISCHE STUDIEN, 1832

  

POMMERSCHE PROVINZIAL BLÄTTER FÜR STADT UND LAND, 1820

STETTINER HAUSFRAU, 1923/24

 

BÖRSEN-NACHRICHTEN DER OSTSEE, 1835