Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

tel.  91 48 19 140
e-mail: WMBP@ksiaznica.szczecin.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 9.00 – 15.00
czwartek 11.00 – 19.00

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna mieści się w Wypożyczalni Główne - w budynku I, wejście A od ul. Rybackiej, parter.

Na zamówienie czytelników wypożycza z innych bibliotek książki, mikrofilmy  lub ich kserokopie.

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

W ramach wypożyczeń krajowych sprowadza te materiały, których brakuje w bibliotekach szczecińskich; w ramach wypożyczeń zagranicznych te, których nie ma w bibliotekach na terenie kraju.

Zamówienie należy składać osobiście w Wypożyczalni Międzybibliotecznej. Trzeba podać dokładny opis bibliograficzny. Jednorazowo czytelnik może zamówić do 5 pozycji. Czas oczekiwania na sprowadzenie zamówionych materiałów wynosi ok. 1 miesiąca. Termin wypożyczenia określa biblioteka wypożyczająca. Materiały sprowadzane do Książnicy Pomorskiej udostępniane są na miejscu, w Czytelni Naukowej.
Po zrealizowaniu usługi czytelnik pokrywa koszt sprowadzenia zamówionych materiałów według aktualnego cennika opłat za wypożyczenia międzybiblioteczne.

Na podstawie rewersów międzybibliotecznych, e-maili lub faksów instytucje mogą wypożyczać na okres 2-4 tygodni materiały ze zbiorów Książnicy, jednorazowo do 5 pozycji.

Nie wypożycza się księgozbiorów podręcznych, dzieł rzadkich (do XIX w.), pozycji często udostępnianych na miejscu oraz czasopism. W takim przypadku można zamówić odpłatnie odbitkę kserograficzną lub mikrofilm poszukiwanego fragmentu wydawnictwa.