Wydarzenia

Spektakl "Pochwała starości"
Data: 18 marca 2013, godz. 12:00
Miejsce: Sala Kolumnowa

Teatrzyk Satyryczny Raz, Dwa, Trzy …– działający przy Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie przedstawi spektakl Pochwała starości (oparty na tekstach własnych). Przedstawienie adresowane jest do członków Polskiego Związku Niewidomych, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz emerytów i rencistów ze Związku Nauczycielstwa Polskiego. Spotkanie organizowane jest w ramach  Centrum Aktywności Kulturalnej Osób Niesprawnych Wzrokowo.