Wydarzenia

Promocja książki "Czesław Miłosz i rewolucja"
Data: 14 grudnia 2011, godz. 17:00
Miejsce: Sala Stefana Flukowskiego


Wydawnictwo "Czesław Miłosz i rewolucja" powstało jako pokłosie dwudniowej konferencji, która miała miejsce w Książnicy Pomorskiej 16 – 18 marca 2011 roku. Książka pod redakcją prof. Jerzego Madejskiego przy współpracy Urszuli Bielas-Gołubowskiej i Beaty Wolskiej zawiera artykuły wygłoszone podczas tej konferencji. W książce podzielonej na VII części zamieszczono, oprócz referatów, fragmenty dyskusji panelowej „Czesław Miłosz w mojej twórczości” z udziałem Ingi Iwasiów, Artura Daniela Liskowackiego, Piotra Michałowskiego, Konrada Wojtyły i Piotra Krupińskiego. Czytelnik znajdzie tu także wypowiedź prof. Edwarda Balcerzana „O autorytetach. O jubileuszach” oraz omówienie wizyty Cz. Miłosza w Szczecinie autorstwa Cecylii Judek z Książnicy Pomorskiej. Książce rekomendacji wydawniczej udzielił dr hab. Michał Januszkiewicz, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, który będzie gościem spotkania promocyjnego.  Wydanie  książki dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.