Wydarzenia

Spotkanie z dr. Markiem Okoniem, autorem książki: Organizacja kościelna w Ziemi Wkrzańskiej
Data: 26 stycznia 2018, godz. 17:00
Miejsce: Sala im. Stanisława Badonia

Zapraszamy na spotkanie w cyklu "Nowości regionalne" z dr. Markiem Okoniem, autorem książki: Organizacja kościelna w przedreformacyjnej prepozyturze "wkrzańskiej". Studium historyczno-osadnicze. Spotkanie odbędzie się  26 stycznia 2018 o godz. 17.00 w  Sali im. Stanisława Badonia, wejście od ul. Dworcowej, parter.

Wydana w roku 2017 praca przedstawia dzieje organizacji kościelnej na terenie Marchii Wkrzańskiej od początku XII wieku do połowy XVI stulecia.  Autor przedstawia w niej dzieje polityczne, rozwój osadnictwa ziemi wkrzańskiej oraz szczegółowo przedstawia rozwój wkrzańskich struktur kościelnych.