Wydarzenia

Szczeciński Park Krajobrazowy „Puszcza Bukowa”
Data: 24 listopada 2017, godz. 17:00
Miejsce: Sala im. Stanisława Badonia

Zapraszamy na III spotkanie z cyklu „Dziedzictwo przyrodnicze Pomorza Zachodniego” w piątek 24 listopada 2017 o godz. 17.00. Będzie ono poświęcone Szczecińskiemu Parkowi Krajobrazowemu „Puszcza Bukowa”.

Szczeciński Park Krajobrazowy „Puszcza Bukowa” utworzony został uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie w dniu 4 listopada 1981 roku.  Powierzchnia Parku wynosi 9096 ha, zaś powierzchnia otuliny 11842ha.  W granicach Parku Krajobrazowego znajduje się Puszcza Bukowa wraz z polanami: Dobropolską, Kołowską i Binowską.

  • Piękno krajobrazu, przedstawicieli fauny i flory, rezerwaty znajdujące się na terenie Parku poznamy w prelekcji audiowizualnej Tomasza Cerebież -Tarabickiego z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego.
  • Dziedzictwo historyczne i kulturowe, zabytki w obszarze S.P.K. "Puszczy Bukowej" i jego otulinie przedstawi dr hab. Paweł Gut, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Akademia Pomorska w Słupsku.