Wydarzenia

Wystawa: Polscy Sprawiedliwi wśród Narodów Świata – bohaterowie czasów Zagłady
Data: 24 października - 10 listopada 2017
Miejsce: Hol przy Sali im. Zbigniewa Herberta

Medal i tytuł „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” jest przyznawany przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie od 1963 r. osobom, które w czasie holocaustu niosły bezinteresownie pomoc Żydom, często narażając życie swoje i swoich rodzin.

W 2009 r. ukazała się publikacja szczecińskiego oddziału IPN „Jak ci się uda uratować, pamiętaj. Relacje „Sprawiedliwych” i o „Sprawiedliwych” z województwa zachodniopomorskiego” w opracowaniu Pawła Knapa. Zawierała ona 35 relacji osób odznaczonych medalem lun członków ich rodzin. Ponieważ z różnych powodów nie udało się wówczas zamieścić relacji kilku odznaczonych, jak również od czasu ukazania się publikacji kilka osób z naszego województwa zostało uhonorowanych medalem Sprawiedliwego, postanowiono przygotować aneks do wspomnianej publikacji, powierzając to zadanie Pawłowi Knapowi. Wystawa prezentuje sylwetki „Sprawiedliwych”  z województwa zachodniopomorskiego.