Wydarzenia

Wędrówka po „Camino de Santiago”
Data: 24 kwietnia 2017, godz. 12:00
Miejsce: Aula

W poniedziałek 24 kwietnia 2017 o godz. 12.00 w ramach Centrum Aktywności Kulturalnej Osób Niesprawnych Wzrokowo Aleksandra Sawicka wygłosi wykład Wędrówka po „Camino  de Santiago” czyli 900 km osobistej wędrówki do grobu św. Jakuba.

Aleksandra Sawicka podzieli się wspomnieniami z wędrówki do Santiago de Compostela, miasta położonego w północno- zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego. 900 km po trakcie europejskim, którego znaczenie doceniło UNESCO w 1993 roku, wpisując Camino de Santiago na Listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Szlak ten jest jednocześnie pierwszym (1987r.) z 39 obecnie zatwierdzonych przez Radę Europy  Europejskich Szlaków Kulturowych. Myślą przewodnią ich powołania, to pokazanie więzi i złożoności kulturowej kształtującej Europę dnia dzisiejszego.

„Europa ist auf der Pilgerschaft geboren, und das Christentum ist seine Muttersprache“ ( J. W. v. Goethe) – Europa zrodziła się z pielgrzymowania, a jej językiem ojczystym jest Chrześcijaństwo.