Wydarzenia

Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej
Data: 04 - 21 kwietnia 2017
Miejsce: hol przy Informatorium

Wystawa ma na celu przedstawić zarys historyczny ustaw konstytucyjnych: od końca XVIII w. (1791 r.), uchwalanych w Rzeczpospolitej, po obowiązującą po przemianie ustrojowej w 1989 roku i uchwaloną przez Zgromadzenie Narodowe (Sejm i Senat ) 2 kwietnia 1997 roku. Uzupełnieniem plansz są wyeksponowane teksty wybranych konstytucji, wydanych drukiem.