Wydarzenia

Promocja wydawnictwa "Katalog inkunabułów Książnicy Pomorskiej w Szczecinie"
Data: 27 stycznia 2017, godz. 14:00
Miejsce: Sala Stefana Flukowskiego

Zapraszamy na prezentację Katalogu inkunabułów Książnicy Pomorskiej w Szczecinie w piątek 27 stycznia 2017 r. o godz. 14 (Sala Stefana Flukowskiego).

W grudniu 2016 r.  w wydawnictwie Książnicy Pomorskiej ukazał się  katalog inkunabułów, czyli druków z XV w.  z zasobów biblioteki. Katalog ten  jest owocem ponad dwuletniej pracy osób z Sekcji Starych Druków nad owymi zabytkowymi księgami. Dotychczas nie były one przedmiotem wnikliwych badań naukowych, na ich  temat powstało jedynie kilka artykułów o charakterze przyczynkarskim.    

W katalogu opisano historię przedwojenną i powojenną kształtowania się zbioru inkunabułów, stan obecny, źródła pochodzenia ksiąg, ich cechy indywidualne itp. Po części opisowej zamieszczono katalog obejmujący opisy 52 druków, a  na końcu wydawnictwa dodano fotografie wybranych egzemplarzy.