Wydarzenia

Kobieta, a sprawa polska
Data: 24 października 2016, godz. 12:00
Miejsce: Aula

Teatrzyk Satyryczny Raz, Dwa, Trzy… działający przy Stowarzyszeniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szczecinie od wielu lat współpracuje z Książnicą Pomorską. Tym razem przedstawi spektakl teatralno - muzyczny Kobiety, a sprawa polska, pokazujący w sposób satyryczny sylwetki różnych sławnych kobiet na przestrzeni dziejów. Teksty dla potrzeb Teatrzyku piszą jego członkowie. Kierowniczką jest Anna Ogrodowicz. Spotkanie organizowane jest w ramach działalności Centrum Aktywności Kulturalnej Osób Niesprawnych Wzrokowo.